Nytt

Nyttårsaften var tusenvis av politifolk og soldater utplassert i storbyer over hele Europa for å bedre sikkerheten mot terrorangrep i forbindelse med festlighetene. I Italia går myndighetene nå til enda et skritt, et mer langsiktig sådant, i samme hensikt.

franco-gabrielli
Franco Gabrielli, foto: Polizia di Stato
 

I kjølvannet av terrorangrepet i Berlin den 19. desember, hvor den tunisiske asylsøkeren Anis Amri drepte 12 mennesker og skadet 56 andre med en lastebil innen han ble skutt av italiensk politi utenfor Milano lille julaften, har nemlig Italias politisjef Franco Gabrielli sendt ut et hastedirektiv som beordrer politiet til å iverksette ekstraordinære tiltak med sikte på å spore opp illegale migranter for å få dem utvist fra landet.

Corriere della Sera skriver:

Dette er det første skrittet i en større strategi utarbeidet i samråd med innenriksminister Marco Minniti, som forutsetter at det innen få uker skal opprettes minst ett senter for identifikasjon og utkastelse i hver region – steder hvor den som ikke oppfyller betingelsene for å få asyl, må forbli i påvente av å bli sendt tilbake til hjemlandet.

Disse sentrene er i praksis noen slags interneringsleirer i kategori med Trandum.

Bakteppet for initiativet er naturligvis den pågående menneskestrømmen til Italia, som i 2016 har opplevd ilandstigning av 200.000 migranter, en trend som truer med å forverre sikkerhetssituasjonen i landet.

Innenriksminister Minniti uttaler at kapasiteten til å frihetsberøve personer som skal utvises fra landet, må økes betydelig for å unngå den uholdbare situasjonen som i fem av seks tilfeller består i at avviste asylsøkere slippes fri etter en viss, lovbestemt tid dersom opphavslandet ikke samarbeider om hjemreisen.

Om italienske myndigheter vil ha evne til å gjennomføre denne politikken, gjenstår å se. Det er langt fra realistisk å få alle illegale vekk fra gatene, men om interneringspolitikken går som planlagt, vil den trolig ha en viss avskrekkende effekt på migranter. Incentivet til å komme seg raskest mulig videre nordover fra Italia etter avslag på asylsøknaden, vil i så fall øke.

 

Corriere della SeraReuters