Seyran Ates. Stillbilde: Die Welt.

 

Man må jo bare ta av seg hatten for den tyrkisk-tyske advokaten og forfatter­innen Seyran Ates, den muslimske feministen som har åpnet en liberal moské for alle islam­retninger i Berlin, hvor hun selv er med og leder bønnene.

Etter å ha skrevet en bok for noen år siden, hvor hun tok til orde for en seksuell revolusjon i den islamske verden, er ikke Ates ukjent med trusler – noe hun selv fortalte om i et intervju i 2010. I 1984 ble hun også utsatt for et drapsforsøk.

Men med oppstarten av Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, hvor menn og kvinner ber sammen, og folk av alle seksuelle legninger er velkomne, har begeret rent over for alvor hos islams museums­voktere. Initiativet har resultert i ikke mindre enn hundre draps­trusler, skriver Die Welt.

Truslene har resultert i en politi­beskyttelse som overgår den som normalt blir statsråder til del, skriver den tyske avisen.

Etter en risikoanalyse fra Landeskriminalamt (LKA, delstatens kriminalpoliti, red.) får den Istanbul-fødte advokaten og kvinne­saks­for­kjemperen nå forsterket vakthold døgnet rundt.

Det hagler med trusler også i sosiale medier. Man skulle kanskje tro at det utgjorde et fint etter­retnings­reservoar for identifikasjon av personer som bør kastes ut av Tyskland, men det er lett å tenke seg at mange av truslene kommer fra tyrkere med tysk stats­borger­skap, som jo ikke kan utvises.

Ates’ liberale holdning skiller seg da også klart fra de mange Ditib-dominerte tyrkiske moskeene i Tyskland, noe som skal ha fått Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til å forlange at moskeen hun har startet, blir stengt.

Hos Tysklands regjering skal det ha kommet inn et slikt krav fra Ankara.

Dette forteller det man trenger å vite om Erdogan og hans mangel på demokratisk sinnelag, lyder Ates’ kommentar.

CSU-politikeren Michael Frieser, som har besøkt den nye moskeen, berømmer Ates for hennes mot, rak­rygget­het og stilling­tagen mot kvinne­fiendtlige strømninger i islam. Vår egen stats­minister (sannsynligvis Friesers også) foretrekker å sosialisere med de samme strømningene.

 

 

Den danske avisen Politiken har skrevet utførlig om Ates, og teksten er også blitt offentlig­gjort av Stavanger Aftenblad. For begges vedkommende er det tale om betalings­artikler.