Nytt

Centrum-Moschee, Rendsburg. Stillbilde: YouTube.

 

Saken med de to foreldrene i Rendsburg i Tyskland som hadde nektet å vedta en bot på 300 euro for å ha holdt sønnen sin hjemme fra et moskébesøk med skoleklassen, kommer i august opp for en delstatsdomstol i Itzehoe, skriver Schleswig-Holsteinische Landeszeitung.

Foreldrene hadde kommet under etterforskning av lokale påtalemyndigheter etter å ha holdt den 13 år gamle konfesjonsløse gutten hjemme, fordi de ikke ville utsette ham for risiko for indoktrinering. Skolen mente det dreide seg om skulk, og benyttet sin lovfestede adgang til å bøtelegge foreldrene for ikke å ha oppfylt skoleplikten.

Skolens rektor Renate Fritzsche uttaler i den forbindelse:

«Det er et viktig mål i oppdragelsen å stimulere barnas vilje til å ha å gjøre med fremmede kulturer og tolerere disse.»

Men lærer moskeene i Tyskland selv bort disse egenskapene? Ikke om vi skal tro undercover-journalisten Constantin Schreiber, som har lett forgjeves etter tolerante moskeer i landet. Den aktuelle moskeen har dertil vært under ledelse av en Erdogan-propagandist, og har vært i søkelyset hos den innenlandske sikkerhetstjenesten Verfassungsschutz.

Familiens advokat Alexander Heuman ser annerledes på saken enn skolen gjør. I et av sakens dokumenter skriver han:

Stilt overfor en rekke islamistisk motiverte voldshandlinger, ville ikke foreldrene sende sønnen sin til mennesker som betrakter ham som en såkalt vantro.

Saken har vakt oppsikt også i tyske riksmedier, og reiser et viktig prinsipielt spørsmål. Tyske domstoler har ikke vært immune for islamisering før. Utfallet av saken er ikke på noen måte gitt.

 

Schleswig-Holsteinische Landeszeitung – Focus – Die Welt