Nytt

Italias regjering har signalisert en endring i loven om statsborgerskap som den håper å få på plass før neste parlamentsvalg, hvor man innfører prinsippet om ius soli: Barn som blir født i Italia, blir italienske statsborgere selv om ingen av foreldrene skulle være italienere – det holder at én av dem har oppholdstillatelse i et EU-land.

Forslaget har skapt sterk polarisering i parlamentet, men det er ikke uten videre gitt at den politiske motstanden vil lykkes i å forhindre lovendringen. I befolkningen er derimot skepsisen voksende. Corriere della Sera skriver at en ny meningsmåling fra Ipsos viser at 54 % av de spurte er imot ius soli.

Italiensk politikk har for tiden tre nesten nøyaktig like store poler, som kan identifiseres ved uttrykkene høyre, venstre og dra-til-helvete-alle-sammen. Disse tre polenes velgere forteller mye om italienernes ambivalens til at 2. generasjonsinnvandrere får italiensk statsborgerskap:

PD-velgerne er langt på vei positive (78 % for), men velgerne til Liga Nord og Forza Italia er klart negative (86 % mot). Femstjernersbevegelsens velgermasse er som vanlig mer jevnt fordelt, og har blandede følelser som splitter partiet: 58 % er mot og 42 % for.

Det finnes ikke overraskende også sosiale skillelinjer blant de spurte: De yngre er mer positive enn de eldre, de høyt utdannede mer positive enn de lavt utdannede, og ledere og funksjonærer er mer positive enn arbeidere, håndverkere, kjøpmenn, selvstendig næringsdrivende, pensjonister og arbeidsledige.

Andre spørsmål som er stilt i samme forbindelse, viser nokså klart hva som ligger til grunn for splittelsen: De spurte er delt på midten når de blir bedt om å ta stilling til om nærværet av migranter er en trussel eller ei. Resultatet avhenger ganske sikkert langt på vei av hvilke konsekvenser migrantene har for en selv: et problem eller en mulighet?

Denne politiske kløften går tvers igjennom praktisk talt alle vesteuropeiske land, men det er de liberale som dominerer det offentlige ordskiftet. De konservative har imidlertid vinden i ryggen.