Nytt

Justisdepartementet vil fjerne retten til fri rettshjelp til utlendinger som ikke forlater Norge innen fristen etter at de har fått avslag på søknad om opphold.

I tillegg skal prosessen rundt utvisning av utlendinger som ikke har reist innen fristen forenkles. I dag gis det forhåndsvarsel om utvisning dersom politiet eller UDI blir oppmerksomme på at en utlending ikke har forlatt Norge når de skal. Det nye forslaget går ut på at det skal regnes som tilstrekkelig at utlendingen i avslagsvedtaket varsles om de blir utvist om de ikke forlater Norge innen fristen.

– I utlendingsforskriften er det lagt opp til at en slik ordning kan innføres, men at dette hittil ikke er gjort. En mer effektiv utvisningspraksis vil forhåpentlig føre til at flere forlater Norge når de skal, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

I dag gis det tre timers fritt rettsråd i forbindelse med forhåndsvarsel. Denne retten foreslås fjernet. I stedet skal antallet timer med fritt rettsråd i forbindelse med klage økes fra én til tre timer.

Høringsfristen er satt til 15. september 2017.