Nytt

(Illustrasjonsfoto)

Foreldre ringte til politiet og etterlyste mer synlig politi under Miniøya, ifølge politisjef Johan Fredriksen.

Lørdag besøkte statsministeren barnefestivalen Miniøya, som våre leserne vil være kjent med:

– Mamma, mannen har pistol

Da VG og Dagbladet lot seg lure av «VårtOslo»

«Med seg hadde hun to politimenn bevæpnet med maskinpistoler av typen MP5. Det fikk flere foreldre til å reagere negativt», skriver VG, som glemmer at de snakker om Tordenskjolds soldater. VGs intervjuobjekter var de samme som «VårtOslo» brukte – og deres journalist hadde intervjuet et par av sine venner og kollegaer, blant annet Irene Kosberg Skagestad. Begge med tette bånd til Radikal Portal. Norsk presse er i sannhet incestuøs.

Eier ikke VG skamvett? Eller er det korttidsminnet som svikter?

VG siterer seg selv:

– Jeg synes ikke bevæpnede vakter hører hjemme på en festival med så mange barn. Hvis trusselnivået rundt Erna er så høyt at hun må ha bevæpnede vakter rundt seg, burde hun ikke oppsøke stedet, sa forelder Irene Kosberg Skagestad til VG søndag.

Ikke PSTs anbefaling

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som er ansvarlig for sikkerheten til statsministeren, men de skal ikke ha anbefalt Oslo politidistrikt å ha tyngre bevæpning under arrangementet.

Tirsdag publiserte leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, en tekst på politiets nettsider hvor han bekrefter at politidistriktet ikke fikk noen veiledning fra PST angående bevæpning. Han skriver også at statsministeren ikke ble informert om våpentype i forkant.

Fredriksen skriver at det var politidistriktet som hadde overordnet ansvar for sikkerheten til alle involverte i arrangementet, inkludert statsministeren.

«Vi står inne for sikkerhetstiltakene vi iverksatte, selv om vi har stor forståelse for at enkelte reagerer på bevæpnet politi på en arena der barn er til stede. På den andre siden ble politiets operasjonssentral også oppringt av flere bekymrede foreldre som ønsket mer synlig politi på arrangementet», skriver Fredriksen.

– Sikkerhet er krevende

Han understreker at politiet forholder seg til et forhøyet trusselnivå i øyeblikket, basert på hendelser i land rundt Norge og nasjonale forhold:

«Politiet var på Miniøya for å kunne respondere raskt i tilfelle noen ville benytte arrangementet og statsministerens besøk som et angrep på vårt åpne demokrati. I dette konkrete tilfellet ble sluttvurderingen av valg av våpentype gjort av innsatsleder i samråd med operasjonsleder ut fra en taktisk vurdering og de geografiske forhold.

Sikkerhet er krevende. Politiet skal ivareta alles sikkerhet, samtidig som man ikke skal bidra til unødig frykt. Oslo er hver dag arena for en rekke arrangementer, og vi har lang erfaring med å ta de grep vi mener er nødvendige ut fra en totalvurdering. Vår felles utfordring er at dette trolig er et dilemma vi må leve med så lenge vi har et forhøyet trusselnivå, og det faktum at vi i utgangspunktet er et ubevæpnet politi.»

 

VG: Oslo-politiet slår tilbake mot bevæpningskritikk

Politiet.no: Kommentar til medienes omtale av sikkerhetstiltak på Miniøya