Oslo, 17. mai 2018: Spissrotgang mellom busser, politibiler og andre fysiske sperringer. Foto Øyvind Thuestad

Politiets innsatspersonell over hele landet skal være bevæpnet under større arrangementer og folkeansamlinger 17. mai, opplyser Politidirektoratet til NTB.

Politifolk på bakken skal være klare til å reagere umiddelbart hvis det skulle komme et terrorangrep mot større arrangementer og folkeansamlinger under feiringen av nasjonaldagen, understreker politidirektør Benedicte Bjørnland overfor NTB. Sikkerhets- og beredskapstiltaket som i fjor ble gjennomført i Oslo, skal nå gjelde for hele landet.

Beslutningen innebærer at politifolk i tilknytning til større arrangementer, denne gangen vil være bevæpnet. Bevæpningsadgangen er avgrenset til såkalt innsatspersonell som er sertifisert til å bære våpen under større arrangementer, og det vil være opp til politimesterne å vurdere hvilke arrangementer dette gjelder.

Beslutningen om bevæpning baserer seg på den generelle trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Det opplyses ikke om at det er kommet konkrete tips knyttet til 17. mai, men for kort tid siden ble det kjent at politiet trener på å skyte ned bombe-droner som har barnetogene som terrormål.

– Handlingsmønstre i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vært rettet mot større folkeansamlinger. Derfor har vi besluttet at den praksisen som var i Oslo i fjor, skal vi i år ha i hele landet. Det betyr at operativt personell tilknyttet større arrangementer skal være bevæpnet 17. mai, sier Bjørnland til NTB.

Utvidet politibevæpning kommer i tillegg til en rekke andre sikkerhets- og beredskapstiltak – åpne og hemmelige – på nasjonaldagen. Spesielt har det store barnetoget opp Karl Johan og forbi slottsbalkongen i Oslo fått ekstra oppmerksomhet fra politiet de siste årene. I fjor var sidegater til paradegaten sperret av med busser og politibiler, og selve toget ble passet på av bevæpnet politi. I år vil altså bevæpnet politi bli å se landet rundt.

Så kan man spørre seg: Hvem er det man er redd for?

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂