Politidirektør Benedicte Bjørnland varsler full bevæpning av politiet over hele landet 17. mai. Men trusselbildet er uforandret, sier Bjørnland. Bevæpnet politi som passer på barnetog er usedvanlig i Norge og kan i seg selv være fryktskapende.

Innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetoget vil være bevæpnet, men det er opp til den enkelte politimester å foreta en lokal vurdering og prioritering rundt bruken av innsatspersonell i dette arbeidet, heter det i en pressemelding fra Politidirektoratet.

Bjørnland gir en operasjonell begrunnelse, men begrunner ikke hvorfor bevæpning er nødvendig.

− 17. mai er en dag som samler det meste av befolkningen i Norge til ulike arrangementer. Ettersom markeringene vil foregå spredt over hele landet, er det besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap denne dagen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Bjørnland understreker behovet for hurtighet i responsen. Denne beredskapen hviler altså på bevæpning, men hva som tilsier en slik ikke-sivil profil, nevner hun ikke.

Hun understreker at det ikke er noen endringer i trusselbildet i Norge.

− Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap, sier politidirektøren. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.