Politiet er midlertidig bevæpnet på bakgrunn av PSTs vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

– Politidirektoratets vurdering om midlertidig bevæpning er faglig begrunnet basert på det gjeldende trusselbildet, og har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Innen utgangen av denne perioden vil det foretas en ny vurdering om ordningen skal oppheves eller forlenges.

Politiet skriver videre at de er i tett dialog med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige for å svare på utviklingen i trusselbildet.