Idag melder Politidirektoratet at den midlertidige bevæpningen skal avvikles så snart som mulig, og senest innen utløpet av 3. februar 2016.

Alt innsatspersonell som har vært omfattet av den midlertidige bevæpningen skal da gå tilbake alminnelig politiberedskap med fremskutt lagring i kjøretøy ? slik det var før den midlertidige bevæpningen ble iverksatt.

Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Det trusselnivået som nå er beskrevet og nåværende våpeninstruks gir ikke hjemmel til å fortsette den midlertidige bevæpningen.

Som politidirektør forstår jeg at mange medarbeidere mener at bevæpning oppleves som et nødvendig verktøy. Samtidig må vi forholde oss til det regelverket som gjelder i våpeninstruksen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

bevæpnet politi

Verden er visst blitt mye tryggere igjen. Og ihvertfall etter 3. februar (?)

Da er vi tilbake til fremskutt lagring av våpen i politibilene mens vi venter på en dramatisk situasjon som kunne vært avverget med væpnet politi. Venstresiden med Arbeiderpartiet i spissen er sikkert veldig fornøyd, de har i lang tid jobbet for avvæpning av politiet.