Nytt

Politidirektoratet har bedt om og fått ja til å låne styrker fra Forsvaret til terrorberedskapen. Det er snakk om vakthold og sikring av institusjoner.

Avgjørelsen er prinsipiell. Det er en førevar-forespørsel som gjelder helikopter, Heimevern, spesialstyrker og garden.

…. politidirektør Odd Reidar Humlegård sier til NRK at det vil bli vurdert fortløpende på hvilket tidspunkt det skal settes inn militære styrker.

– Nå er det formelle i orden. Det er for å forberede en mulig kapasitetsøkning, men det er ikke aktuelt å rulle den ut nå. Med dette på plass, står vi nå på en høyere beredskapsfot enn vi har gjort noen gang tidligere, sier Humlegård.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorisme/naa-staar-soldater-til-disposisjon/a/23261564/