PST avleverte 29. oktober en trusselvurdering til Politidirektoratetet, som nå skal vurdere fortsatt bevæpning.Politiet.no

Det var Dagbladet som forrige uke varslet at obligatorisk bevæpning blir avskaffet. Men det er ikke avgjort.

Pressemeldingen lyder:

 

– Det er positivt at PST nå vurderer terrortrusselen som lavere enn for ett år siden. Vi vil nå se på hva dette betyr for de tiltak vi har iverksatt, herunder den midlertidige bevæpningen, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet (POD).

Dagens ordning med midlertidig bevæpning beholdes inntil videre. Med dagens ordning, menes den bevæpningsmodellen politiet har hatt siden midlertidig bevæpning ble innført (våpen med skudd i kammeret ). POD går nå grundig gjennom trusselvurderingen fra PST, og tar sikte på å komme med en vurdering av hvilke konsekvenser dette får for politiet i løpet av uke 46.