Nytt

Voldtatte kvinner skal ikke lenger ha rett til behandling på en spesialistklinikk i Stockholm. Traumebehandlingen skal i stedet tilbys «pasienter med krigs- og torturtraumer».

Kris- och traumacentrum i Stockholm har gitt voldtektsofre behandling for sine traumatiske opplevelser. Virksomheten har pågått i over ti år, og årlig har man behandlet 140 kvinner, hvorav mange voldtektsofre, rapporterer SVT Nyheter Stockholm.

Men må de voldtatte kvinnene prøve å finne behandling et annet sted. Stockholms läns landsting skal nemlig ha oppdaget at avtalen med klinikken ikke omfatter voldtektsofre.

Maria Hägerstrand, sjef for psykiatri i Stockholms läns landsting, sier til SVT at kvinnene «aldrig» burde «ha varit där egentligen om man ska följa avtalet».

Traumebehandlingen skal nå gis til innvandrere istedet, sier Hägerstrand:

– Det här är en grupp som ökar nu med de stora migrationsströmmarna som finns och vi vill att de ska kunna hjälpa ännu fler i den gruppen framöver.

På Kris- och traumacentrum er man kritisk til beslutningen:

– Det här drabbar en väldigt utsatt grupp som inte borde behöva drabbas ytterligare, sier verksamhetschef Fredrik Garpe til SVT.

Garpe er forundret over beslutningen:

– Vi har varit väldigt öppna med vad vi gjort och varje år rapporterat vilka patienter vi behandlat. Att man nu plötsligt avbryter det gör mig väldigt förvånad, sier han til SVT.

Fredrik Garpe tror ikke alle voldtatte kvinner kommer til å få den omsorg og behandling de trenger framover, fordi den spesialistkompetanse klinikken har mangler på andre klinikker i Stockholm.

– Jag tror tyvärr inte att alla kommer att få den vård de behöver, säger Fredrik Garpe.

Fria Tider kommenterer tørt:

En mycket stor andel av de överfallsvåldtäkter som sker i Sverige idag begås av män som påstår sig ha flytt från tredje världen – i synnerhet från arabvärlden och Afrika – och offren är i de flesta fall svenska kvinnor eller flickor.

 

SVT: Kvinnor blir av med traumavård