Kommentar

Grimme ansikter ved en markering ved Themsen ikke langt fra London Bridge. Hva tenker britene? Dette er vanlige kvinner og menn, noe helt annet enn det glattpolerte som strømmer ut av mediene. Foto: Kevin Coombs/Reuters/Scapix

Det begynte med at NTB skrev at en varebil hadde «skjenet» opp på fortauet på London Bridge. Det britisk uttrykket var «swerved». Uttrykkene antyder at føreren kan ha fått et illebefinnende. Men ut fra hva som fulgte burde det vært opplagt at det ikke var bilen som skjenet, men føreren som «pløyde» ned og «moset» fotgjengere.

Første instinkt til mediene er å tone ned. Gjøre gjerningsmannen til en bil og håpe at det ikke er det alle tror. Kanskje denne ene gangen er det en annen forklaring? Men modus operandi talte sitt tydelige språk: Varebil, menn med kniver. Snart var alle tips like gode og det var plutselig tre åsted.

Politiet behandlet det som et terrorangrep, het det utpå natten. Hva ellers? Telegraph skrev at «London ser ut til å være utsatt for et serieterrorangrep» for litt lenger ned å skrive at spørsmålet om det var terror ikke var avklart.

Hvor kommer ressentimentet fra?

Hvor kommer motviljen mot å erkjenne virkeligheten fra? Hvis det er en konstant oppe i alle terrorangrepene, så er det denne: Medienes og nå også politiets uvilje mot å beskrive fenomenet som utspiller seg for åpen skjerm og som tusenvis av mennesker ute på gatene blir rammet av.

I dag het det fortsatt «døde» hos NRK. Hvis det hadde vært noe annet enn islamist-terror ville vi aldri sluppet unna de sterkeste glosene i språket.

En tidligere visepolitimester for Metropolitan Police, Lord Brian Paddick, minner britene på at det omkommer flere i trafikken og at sjansen for å havne i en ulykke er mye større enn å bli rammet av terror. Da er han ikke lenger politimann. Da er han politiker.

Nok er nok?

Theresa May spiller tøff: Nok er nok, sier hun nå. Det må hun si etter det tredje angrepet på 75 dager. Men vil det forandre noe? Neppe. Hun har forsvart Prevent-programmet som er en myk måte å samarbeide med det muslimske samfunnet på, i håp om at de vil rapportere sorte får. Men May har aldri turt å bruke et språk som muslimer forstår: Makt. I stedet kjører hun på dialog og overlater dermed vetoet til de som kontrollerer hva som er en god dialog.

Disse er dominerende i norske medier: Hvis du ikke vil gjøre dialog er du en som fremmer ekstremisme.

Dette er en idiot-definisjon som kan plassere hvem som helst i rollen som fremmer av ekstremisme, fordi man provoserer muslimer. Stort bedre kan man ikke lage lydige islam-klakører. Hvis du vekker det minste ubehag eller irritasjon er du en som fremmer ekstremisme.Voila!

Det er da opplagt? IS vil ha polarisering. Ergo: Hvis du sier noe som muslimer blir provosert av er du med å utklekke jihadister. See?

Når voksne mennesker bøyer seg for slikt sprøyt har de forspilt retten til å leve i et fritt samfunn.

Det finnes en hardcore-fløy som spiller dette spillet kynisk og med overbevisning. Her på bjerget er NRK bastionen. Etter at Lars Gule ble satt på pause er Atle Mesøy kommet inn. Han virker kunnskapsløs og regelrett dum. Han snakker som om han ikke har tatt inn nyheter de siste fem år. Fortsatt er det muslimenes utenforskap som er driveren til radikalisering.

Men Mesøy er i godt selskap. Tidligere utenriksminister John Kerry vrøvlet om det samme idag: Muslimene i Storbritannia ble holdt i utenforskap, de diskrimineres, slipper ikke til.

Hvorfor avføder slike ord i dag foraktlige snøft? Fordi de lyder falske. Ingen tror at voksne mennesker kan si noe så dumt og mene det. Ikke etter alt som har skjedd.

Det er en helt annen stemning i luften. Folk begynner å forstå at dette er den nye virkeligheten: Og den eller de som våger å si at dette er noe vi må venne oss til, vil ikke ha så lang fartstid foran seg.

Samspillet

Det interessante er hva som foregår i USA. Det er kampen mellom amerikanere som avgjør europeeres fremtid. Hvis de liberale og venstrsiden skulle klare å «skadeskyte» Trump er det vanskelig å se for seg hvordan Vesten kan reddes.

Men Trump har en fordel: Utviklingen gir ham rett. Enten det er Paris-avtalen, immigranter eller terror: Hans politikk er mer i samsvar med det som skjer enn vrøvlet til John Kerry og Barack Obama.

CNN må gjerne forsøke å arrangere en falsk demonstrasjon i London, med «innleide» hijab-jenter med ferdiglagde plakater. Bak Becky Anderson står andre og filmer det hele. CNN er avslørt. CNN har valgt side. Det lille opptrinnet bekrefter hva vi daglig ser fra deres studioer: Vi vet hvilken side de er på.

Slik vil det være for medie etter medie. De må velge side og hvor de faller ned vil ikke bli glemt.

Trump røsket tak i Londons borgermester. Sidiq Khan. Trump sa bare det alle kunne se etter intervjuet han ga til BBC: En politiker som sier at London er verdens tryggeste by bare timer etter at jihadister har meid ned innbyggere fortjener ingen respekt. Khan liret bare av seg svada. Det er ikke slike ledere vi trenger.

Say the word

Men det er i USA kampen er hardest fordi det er der den venstreliberale fløyen møter hard motstand. Fox News kjører kontinuerlig på at mediene er en del av problemet fordi de ikke vil si ordet «islam». I stedet går de i forsvar for muslimer og gjør kritikerne til problemet.

Flere av ekspertene Fox News har snakket med sier at det er på tide å slutte å spille «defence» og gå over til å spille offence. Vesten har hittil bare reagert på terror. Selv den beste etterretning. verden kan ikke forhindre alle planer og det som fremkommer etter hvert eneste terrorangrep viser at myndighetene ikke har kontroll.

Hvordan skaffer man seg kontroll? Eller først: Hvordan skaffer man seg en pustepause? Man innfører temporært innreiseforbud  i 90 dager og «extreme vetting» slik Trump vil, men dommerne nekter. Så langt.

På tide med offence

Men noe helt annet er å gå på offence. Det vil si å definere reglene og håndheve dem. Det gjelder reglene innenfor vestlige samfunn, og det gjelder hvilke krav man vil stille til samarbeid med muslimske land. Det kalles gjensidighet.

Margareth Thatcher sa: – Jeg har vanskeligheter med å høre lyden av kirkeklokker i Saudi-Arabia.

35 år senere har Saudi-Arabia bygget hundrevis av moskeer og islamske sentra i Vesten, men fremdeles finnes det ingen kirker i Saudi-Arabia.

Hvis vi hadde politikere og journalister verdige navnet ville denne manglende jevnbyrdigheten vært et tema kontinuerlig, særlig på bakgrunn av hvor 15 av de 19  9/11-kaprerne kom fra. Ingen kirker i Saudi-Arabia? Ingen saudi-finansierte moskeer i Vesten. Ingen utenlandskfinansierte overhodet og de som skulle bygges skulle følge norsk lov og preknene skulle være på norsk.

Krav for å forsvare våre samfunn

Moderate, opplagte krav. Hvorfor er ikke disse opplagte sammenhenger belyst og korrigert? Fordi en venstreliberal elite fører en politikk som er dialog på islams premisser. Europeere integreres i islam, og det er tilsynelatende ingenting de kan gjøre, for medier og politikere sørger for at det ikke finnes alternativ.

Det er denne låste situasjonen terroren ødelegger. Den gjør at det ikke er mulig å holde skuespillet gående. Terroren er en faktor de som styrer ikke har regnet med.

Terroren gjør at Trump vinner kampen mot sine motstandere i USA.

Hvis den sunne delen av Europa ser at det finnes et alternativ til underkastelsen, kan alt skje.