Video 1

En sint Tommy Robinson står utenfor moskéen i Manchester hvor Salman Abedi tilhørte. I en radius på tre kilometer fra denne moskéen har det vært 16 jihadister som enten har kriget og dødd i Syria eller sittet i fengsel for å ha vært med i IS, sier Robinson.