Nytt

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i KrF.

Partiene på Stortinget er enige om at barn ikke skal miste statsborgerskapet selv om foreldrene har løyet om hvilket land de kommer fra.

– Det en forelder måtte ha gjort, skal jo ikke en uskyldig part straffes for, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i KrF til TV2 Nyhetene.

– Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat, sier Johnson.

Ifølge kanalen vil alle partiene på Stortinget tirsdag gå inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet dersom det kommer fram at foreldre eller besteforeldre har løyet om sin nasjonalitet.

KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden.

Mahad Adib Mahamud tapte tidligere i år rettssaken om statsborgerskap i Oslo tingrett. Mahamud, som hevder å være fra Somalia, anker dommen.

Tingretten slo fast at det er overveiende sannsynlig at Mahad er fra Djibouti, slik Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har hevdet.