Sakset/Fra hofta

En uvanlig stygg familie­volds­sak på Askøy, hvor en 43 år gammel somalier med norsk stats­borger­skap står tiltalt for å ha drept kona og mis­handlet fem av sine seks barn, kom opp for Bergen ting­rett i dag.

En NTB-melding som ble til­gjenge­lig for pressen søndag for­middag, la ikke skjul hverken på mannens opphav eller sakens gru­full­heter:

Mannen er tiltalt for for­sett­lig drap på sin 39 år gamle kone i familiens hjem på Follese i Askøy 14. februar 2016. Kvinnen ble stukket med kniv en rekke ganger og døde kort tid etter av lunge­kollaps, skader på hjertet og for­blødning, ifølge tiltalen. […]

Mannen er også tiltalt for mis­hand­ling av fem av barna og vold mot kona mens barna var til stede.

Som Aftenposten kunne opplyse om for ett års tid siden, er personer med inn­vandrer­bak­grunn sterkt over­repre­sen­tert i familie­volds­saker. Ved Oslo ting­rett har ni av ti som er dømt for vold mot barn, inn­vandrer­bak­grunn. Doms­papir­ene i slike saker er ofte fryktelig vond lesning.

Denne innsikten er såpass ubehagelig at alvorlige saker som denne mot den somaliske 43-åringen helst ikke videre­for­midles i avisene, som jo ser NTB-meldingene og offentlig­gjør dem etter redaksjonelt for­godt­befinn­ende. Tenk om leserne skulle få stadige påminnelser om at Norge masse­importerer grov familie­vold fra Afrika og Asia?

Det finnes derfor knapt noen omtale av saken i Bergen ting­rett i norske riks­medier. Hos TV 2, VG og Dagbladet er den ikke nevnt i det hele tatt. I dagens Aften­posten er saken såvidt dekket, men til­taltes bak­grunn er utelatt.

Bergens Tidende og Bergens­avisen har adekvat dekning av saken, som jo foregår på deres terri­torium. Hos NRKs distrikts­kontor er saken også godt dekket, men NRK sentralt har ikke løftet den opp som riksnyhet.

De aller færreste nordmenn vil dermed få den med seg. Den usynlige hånden er på jobb hver dag. Er en ekstremt stygg familie­volds­sak som involverer inn­vandrere, kun en lokal­nyhet?

Ikke alle medier mener det. ABC Nyheter, Sunnmørsposten og Romsdals budstikke er blant dem som har for vane å gjengi ideologisk ukomfortable nyheter uten filter – også denne.

For de store riksmediene ser vi derimot hele tiden at NTB-meldinger som ikke passer overens med en for­telling om fler­kulturell idyll, ofte utelates eller sminkes. Når dette pågår over noen tiår, mens andre, mer ideologisk komfortable saker fremheves ofte, er resultatet at befolkningen villedes.

Det de store mediene gjør seg skyldige i, er med andre ord ikke falske nyheter, altså enkeltsaker inneholdende farlige usannheter, som det fremdeles gjenstår å påvise betydelige eksempler på i Norge.

Problemet er at bransjen domineres av falske mennesker med en falsk ideologi, som med sine utelatelser, fremhevelser, manipulerende formuleringer og falske analyser tegner et falskt bilde av virkeligheten – til tross for hederlige unntak som ikke gjør all verdens forskjell i den store sammenhengen. Særlig gunstig for den mentale folkehelsen kan det ikke være.