Kort

Flere muslimer i verden, men hva betyr det? Vårt Land siterer Pew som viser at antall muslimer i verden øker, men glemmer å spørre hva det betyr, hvis religionen består ureformert. Vårt Land