For første gang siden Belgia fjernet aldersgrensen på aktiv dødshjelp i 2014, har en mindreårig fått benytte seg av ordningen. I forrige uke ble dødssyk 17-åring tatt livet av ved statens velsignelse.

I følge Vårt Land sier Wiel Distelmans, leder for den belgiske eutanasikommisjonen, at:

Heldigvis er det veldig få barn som blir vurdert for eutanasi, men det betyr ikke at man skal nekte dem retten til en verdig død.

Distelmans opplyste i følge Vårt Land at det i denne saken var snakk om et sjeldent tilfelle av en dødelig sykdom hos et barn.

Belgia har siden 2014 tillatt aktiv dødshjelp uten nedre aldersgrense for personer i sluttfasen av en dødelig sykdom. Vårt Land skriver at prosessen ifølge Jacqueline Herremans, medlem av eutanasikommisjonen, er svært kontrollert og ofte veldig lang, spesielt når det gjelder mindreårige:

Blant annet må barn være i stand til å ta rasjonelle beslutninger for å bli vurdert.

Men de store protestene i Belgia mot ordningen har medført at loven kun gir tillatelse til eutanasi for barn i

en håpløs, medisinsk situasjon med konstante smerter som ikke kan lindres, og som vil medføre at personen dør i løpet av kort tid.

Ifølge Vårt Land fikk 2000 personer innvilget aktiv dødshjelp i 2015, det høyeste tallet siden praksisen ble lovlig for voksne i 2002.

Moderniteten tar former mange mener nødvendigvis ikke er positive for menneskeheten. Det kan være at det å garantere mennesket et verdig liv, begynner med å nekte staten å gi det en verdig død.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.