Kort

I kveld, tirsdag 28. april, skal det være debatt på Litteraturhuset. Temaet er «Har islam en plass i Europa?»

I panelet skal Ajmal Masroor, Espen Ottosen, Linda Alzaghari og Ervin Kohn sitte.

Ajmal Masroor er en mye omtalt britisk imam og journalist som forkynner et moderat islam. Ifølge Vårt Land har han blitt kåret til en av verdens mest innflytelsesrike muslimer av tidsskriftet The Muslim 500. Når han reiser rundt og holder foredrag, er det viktig å formidle at islam er en fredsreligion.

Da Vårt Land spurte på hvilken måte islam kan spille en rolle for å skape fred, svarte han:

«Muslimer kan spille en stor rolle i fredsskapende arbeid ved å engasjere seg i samfunnet. Vår religion kan ikke bli praktisert med mindre vi involverer oss i en demokratisk stat og bringer fred.»