Video 1

Migrasjonen har vist seg å være terrorismens trojanske hest, en falsk løsning på arbeids­kraft­mangelen, og i stadig større grad en business for NGO-er, sa Ungarns stats­minister Viktor Orban 30. mars under et møte på Malta mellom de konservative politiske partiene i Europa som tilhører EU-parlamentets EPP-gruppe.

Migrasjonen har også vært ens­betyd­ende med import av anti­semitt­isme og parallelle samfunn, sa Orban. Den liberale politiske korrekt­heten har ikke engang vokabular til å identifi­sere eller forstå migra­sjonens farer, og hvis det fort­setter slik, vil muslimene dominere i Vest-Europa innen en genera­sjon, la han blant annet til. Grense­kontroll er nød­vendig, og ikke tro på dem som sier at det er umulig, opp­fordret den ungarske stats­ministeren.

Hvorfor er det knapt noen vest­europeiske ledere som snakker på denne måten?