VGs politiske redaktør Hanne Skartveit konstaterer at det lekkede UD-notatet er dystert, og hun har forsåvidt endel fornuftig å si i sakens anledning. Valget av det dekkende ordet «migrasjonsbølgen» fremfor det feilaktige «flyktningkrisen» er betegnende i så måte. Oppsummeringen av notatet er god:

Norge er helt avhengig av Europa. Hvis Europa ikke klarer å møte situasjonen, så havner også vi i store problemer. Så langt er det lite som tyder på at de europeiske lederne klarer å finne frem til løsninger som bærer. De klarer ikke engang å gjennomføre tiltak de blir enige om.

Det er ikke godt å si om det er desken eller Skartveit selv som har skrevet ingressen, men den tyder derimot på at det er mye av det gamle tankegodset som henger igjen i veggene på VG-huset. Den første setningen lyder:

Ytterliggående krefter blir sterkere i et stadig mer avmektig Europa.

Hvem er det egentlig man sikter til? Ungarns statsminister? Le Pen? Wilders? Sympatisørene deres?

Sett fra en noe annen synsvinkel enn denne fastgrodde, er det noen helt andre enn Orban et al. som har vært ytterliggående i Europa de siste tiårene. Ytterliggående er et aldeles utmerket ord for å beskrive den fantastisk dårlige ideen det er å legge vår verdensdel åpen for migrasjon.

 

http://www.vg.no/nyheter/meninger/flyktningkrisen-i-europa/moerkt-og-usminket-om-europa/a/23628298/