Kommentar

Fra Ashura-paraden gjennom Oslo lørdag. Det skremmer folk å se at en religiøs parade har så mye dystert ved seg. Hva har dette med «rettferdighet» å gjøre? Hva slags rettferdighet? De fleste kvinnene er innpakket som om de levde i Iran. Hvorfor lever de ikke i Iran? Hvorfor skal de kolonisere Norge med en kultur som nordmenn ikke ønsker? Mediene tier, de later som de ikke ser. Men det er så mange hijaber og så mange «telt» i Oslos gater at det er umulig å ignorere.

I kommentaren «Svenske og Norske tilstander» i VG 30/9 bekymrer Hanne Skartveit seg over at Oslo blir en delt by, og at polariseringen vokser. Men kommentaren inneholder ingen nye erkjennelser, og ingen nye løsninger. «Skolen sitter med nøkkelen» sier hun og håper vi ikke skal ende opp med «svenske tilstander». Men akkurat som i Sverige har hun ikke et klandrende ord om ukultur og overtro fra utlandet som skaper disse tilstandene. I stedet avslører en liten setning at alt skal fortsette som før: «Ingen av disse ungdommenes skolemiljø speiler det samfunnet de skal leve og jobbe i.» Smak på den. 

Det samfunnet de «skal» leve og jobbe i? Sier hvem? 

Det har blitt et instinkt hos kultureliten: Fremtiden flerkulturelle samfunn «skal» bli virkelighet. Det er en selvfølge. Det finnes ikke et fnugg av spørsmål eller tvil rundt fremtiden til det norske samfunnet: Det finnes ingen alternativer, og ferdig med det. Rett frem som før! Det er så selvfølgelig at det brukes ikke en hjernecelle på alternativ politikk. Og det er nettopp denne totale mangelen på analyse hos VGs analyserende kommentator som tydeliggjør hvordan eliten har grøftkjørt politisk, og rett og slett ikke får med seg det som foregår der ute.

Stovner viser hvilket samfunn Skartveit skaper. 

Det Skartveit & Co ikke klarer å ta inn over seg, er at ungdommenes skolemiljø på Stovner speiler nettopp det samfunnet disse elevene kommer til å leve og jobbe i hvis flerkultur-eksperimentet får fortsette. Den politiske kursen som Skartveit går i bresjen for, har nemlig «svenske tilstander» som sluttprodukt. Alle byer og land som prøver samme politikk, får nøyaktig de samme problemene som Sverige, og sånn sett er Stovner bare nok en bekreftelse. Hvorfor ser hun ikke det? Hvorfor lærer hun ikke av det? Hvor synker ingenting inn? På engelsk unnskyldes slik treghet med et ironisk «she didn‘t get the memo», så la meg repetere foregående memo:

Memo fra høyresiden til Hanne Skartveit: 

PS: Samfunnet blir aldri flerkulturelt. Samfunnet «skal» eller «må» ingenting, og du er maktesløs når det kommer til å bestemme hvordan samfunnet «skal» bli i fremtiden. Det er nemlig ikke kultureliten, media, eller venstresiden som bestemmer hvordan samfunnet blir – det er det flertallet som bestemmer, (på godt og ondt). Dere klarte å bestemme en enorm innvandring og islamisering over hodet på folk, men dere kan ikke bestemme om folk liker det eller støtter opp om det. Her er en rask oppdatering på hvordan samfunn og demokrati fortsatt fungerer i Europa. Please, les memoet denne gang? Yes?

Dere kan ikke bestemme hvem folk skal like og mislike

Dere kan ikke bestemme hvem man man vil blande seg med

Dere kan ikke bestemme hvor folk skal bo og hvem de skal dele nabolag med

Dere kan ikke bestemme hva folk mener er kultur eller ukultur

Dere kan ikke bestemme at nordmenn skal like Islam

Dere kan ikke bestemme at muslimer skal like Vesten

Dere kan ikke bestemme at elever på skoler skal like hverandre

Dere kan ikke bestemme hva folk tenker om overtro

Dere kan ikke bestemme om noen vil integrere seg eller ikke

Dere kan ikke bestemme at nordmenn skal integrere utlendinger

Dere kan ikke stoppe islams oss-og-dem politikk

Dere er gode på å være udemokratiske, moralsk indignerte & fordømmende, men dere kan ikke bestemme noe som helst over noen som helst. Tanker og meninger er fortsatt fri, og derfor er hele samfunnsprosjektet deres fullstendig ute av kontroll. Det har det alltid vært.

Got the memo now?

Multikulti var dømt til å mislykkes.

Innvandrerne som strømmer til europeisk velferd er ikke flerkulturelle – de er monokulturelle og mange er sterkt nasjonalistiske. Høyresiden er heller ikke flerkulturell, den er norskkulturell. Og når flerkulturen viser sitt sanne jeg, så flytter også venstresidens liksom-flerkulturelle til norskkulturelle strøk. Foreldres ansvar overstiger nemlig elitens drømmerier, og islams politiske ambisjoner er mye sterkere enn elitens gode intensjoner. Slik tar splittelsene over, for kaos trumfer orden hvis ingen holder orden. Det er det som har skjedd i Sverige. Det skjer over hele Europa. Det er ikke rakettforskning.

«Svenske tilstander» er egentlig «tilstander fra islamske land»

Det samfunnet ungdommene på Stovner «skal» leve og jobbe i, blir ikke det flerkulturelle, for det er en utopi. Enten skal de leve i en selvstendig nasjonalstat hvor de pent må assimilere seg til den lokale vestlig kulturen de har valgt å leve under  – ellers så vil de leve i et land med etnisk, religiøst og kulturelt kaos, og stadig økende konflikter videreført fra landene de stammer fra. To valg – og flerkultur er ikke en av dem.

Dysfunksjonelle macho-ukulturer skaper dysfunksjonelle samfunn, eller «svenske tilstander» om du vil. Stimulerer man disse ukulturene til å blomstre her, så følger også det dysfunksjonelle med på lasset. (Du kan jo bare lese min kronikk om æresdrap, og etterlyse etterforskningen av miljøet som ærer de som æresdreper) Vi ser samme utvikling over hele Europa. Fasiten er klar. Nå må vi gjøre noe nytt.

Det er dette vi «skal» Hanne Skartveit:

Skal vi redde samfunnet, (til glede også for innvandrere) må vi se på hva vi forlot. Vi må ta et skritt tilbake, og gjenskape et samfunn som virker motsatt av flerkulturens katastrofale resultater. Vi må motarbeide ukulturen som skaper «svenske tilstander», og gå i stikk motsatt retning. Forstår man ikke det, så er man bare med på å forsterke tilstandene, slik man dessverre gjør i Sverige, Frankrike, Belgia, England, Tyskland og Nederland. Der tror man fortsatt at «mer av det samme» plutselig vi gi stikk motsatt resultat, og ende med suksess. Det er selvbedrag.

Suksess skaper man ved å lære av sine feil, sette grenser og innføre en ny politikk. Samtidig må man innføre en klar og tydelig samfunnskontrakt basert på vår egen stolte, vestlige kultur som vi vet fungerer, fordi den har skapt gode, stabile og vellykkede samfunn tidligere. En samfunnskontrakt alle må følge, eller finne seg i konsekvensene. Det er den vonde og vanskelige løsningen på «svenske tilstander».

 

Fikk du dette memoet? Vennligst bekreft og signer, så fremtidige «jeg-visste-ikke» unnskyldninger unngås. Tilliten og tålmodigheten begynner nemlig å bli tynnslitt.

Link

http://www.vg.no/nyheter/meninger/integrering-og-innvandring/svenske-og-norske-tilstander/a/24152837/