Innenriks

Mens Aftenposten prøver å fremstå som den ultimate godheten, og samtidig ønsker å merke Sylvi Listhaug som ondskapen selv, så er det andre toner fra VG.

Hanne Skartveit skriver i VG at regjeringen ikke kan vike i utsendingen av asylsøkere nå. Norge kan ikke hjelpe et ubegrenset antall personer. Skartveit innser også at statsmaktens viktigste oppgave er å beskytte riksgrensen vår.

Det å hjelpe til i flyktningenes nærområder er nå blitt stuerent VGs redaksjon.

Begynner de politisk korrekte å hoppe over på andre siden av gjerdet for å redde skinnet?

Det er liten tvil om hvilken vei vinden blåser og den vil tilta i styrke i tiden fremover. Mange skjønner nå at hele Norge er i ferd med å bli en eneste stor Groruddal. Hareide, Skei Grande og Lysbakken velger å spille på den hesten som leder an denne utviklingen. Den har dårlige odds nå.

I møte med flyktningkrisen trenger vi fasthet og langsiktighet. Derfor kan ikke regjeringen vike nå, i møte med det som skjer på Storskog.

—-

Myndighetene våre har flere andre hensyn å ta. De må se lenger enn øyeblikket. De skal sørge for at vi har kontroll med landegrensene våre. Det er statsmaktens fremste oppgave.

—-

Vi ligger også høyt på listen over antall asylsøkere målt opp mot innbyggertall. Og vi gir store beløp til hjelp i nærområdene. Her bør vi gjøre enda mer.

Men vi kan ikke ta i mot flere mennesker enn vi klarer å håndtere. Flyktningkrisen kan ikke løses ved at alle de som ønsker det, får komme til Europa.

Skartveit03066_arkiv001712

 

VG