Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) sier nei til flere flyktninger. Hun prioriterer hjelp i nærområdene og lar seg ikke overbevise av USAs FN-ambassadør Samantha Power som advarer mot økt radikalisering, og økende terrorfare hvis ikke flere land bidrar til å løse flyktningkrisen.

– Jeg mener svaret framover ikke er å hente ut veldig, veldig mange fra nærområdene, men snarer tvert imot at vi må hjelpe i større grad der, sier Listhaug.

Knut Arild Hareide (KrF) derimot ser en åpning for å ta inn flere når antallet som kommer ikke er i nærheten av hva man forventet..

– Vi trodde det skulle komme 25 000, men så langt har det kun kommet litt i underkant av 2000. Hvis det fortsetter og det blir et så lavt tall, så mener jeg at vi har en mulighet til ta imot flere kvoteflyktninger. Fordi antall asylsøkere er blitt så mye lavere enn det vi trodde, sier Hareide.

Listhaug forstår hvilket arbeid som ligger foran oss med tanke på integrering av alle de som kom i fjor. Dessuten vil mange komme på familiegjenforening fordi Listhaug og regjeringen ikke fikk gjennomslag for den politikken de ønsket på dette området.

– De skal også lære seg norsk og inn i jobb. Vi kommer til å ha store oppgaver i årene som kommer, bare med å håndtere de som kom i fjor, de som kom i år og de som kommer i årene som kommer, sier Listhaug.

TV2