Nye opplysninger peker litt klarere i retning av at bombene mot Borussia Dortmund-bussen ble plassert av islamister: Anti­fascist-hypotesen virker som et blind­spor, mens detaljer om angreps­måten gir assosia­sjoner til Midt­østen. Fotballens verden er dessuten et logisk angrepsmål for islamister i Tyskland.

Die Zeit skriver at det angivelig anti­fascist­iske tilståelses­brevet av etter­forskerne regnes som en for­falsk­ning. VG skriver at rapportene om under­søkelser av venstre­radikale koblinger er avkreftet.

Flere store inter­nasjonale medier, herunder BBC og Corriere della Sera, kan opplyse om at eksplosivene lå skjult i en hekk. Süddeutsche Zeitung kan ellers fortelle at det islamistiske til­ståelses­brevet dels er kryptisk, og dels bærer preg av dårlig tysk. Samtidig viser det seg at den pågrepne personen er en 25-åring fra Irak – angivelig med IS-forbindelser, skriver Frankfurter Allgemeine.

Dermed er det ikke bare eliminasjons­metoden som peker i retning islamisme, men også koblingen til Irak. For ikke bare er en iraker pågrepet, men selve angreps­måten bringer også tankene hen på irakiske vei­bomber, som er en av islamistenes fore­trukne midler der til lands. I mange tilfeller er disse blitt skjult og fjern­utløst. Lignende metoder er riktignok også blitt benyttet av kriminelle i Italia og Sør-Amerika, men det er slett ingen spesial­gren blant tyske høyre­ekstremister.

Konsistent med islamisme er det også at et angrep på et fotballag er et angrep på noe som er moro. Dette var den røde tråden gjennom terror­angrepene i Paris den 13. november 2015, hvor en fotball­kamp var blant angreps­målene. Det er også verdt å huske på at det i Tyskland finnes en løs organisasjon kalt HoGeSa – Hooligans gegen Salafisten, altså fotball­pøbler mot salafister. Der Spiegel kunne i 2013 fortelle at også nettopp Borussia Dortmund har et problem med høyre­ekstremister i sin tilhenger­skare.


Tilhengere av HoGeSa deltar den 9. januar 2016 sammen med Pegida i en protest­demonstrasjon mot de seksuelle overgrepene i Köln nyttår­saften halv­annen uke i forveien. Foto: Ina Fassbender / Reuters / Scanpix.

 

Med tanke på at HoGeSa foruten Pegida omtrent er de eneste i Tyskland som har tatt til gatene for å demonstrere mot islamister, er det lett å tenke seg at islamistene får lyst til å ramme en fotball­klubb som har et problem med hooligans. Man kan dermed se konturene av sammen­støt mellom disse to partene.

Sikkerhets­analytikeren Robert Verkaik skriver i The Independent at fotballen en tid har vært et islamistisk terrormål utenfor Europa:

But Isis regards football as haram (against Islam) and has carried out a succession of bloody suicide attacks against football venues and bars screening matches outside Europe. One of the worst took place in March last year when a bomber blew himself up in a football stadium in Iskanderiyah, Iraq, killing 29 people and wounding 60. Two months later a group of Isis terrorists armed with AK-47s attacked the headquarters of a Real Madrid supporters club. Three gunmen opened fire around midnight at the Al Furat cafe in Balad, 50 miles north of the Iraqi capital Baghdad. At least 16 people – mainly Real Madrid fans but also cafe staff and other customers – were killed, and more than 20 people injured.

Det som skremmer mest, er likevel tanken på at islamister begynner å bruke veibomber også i Europa. I Irak har det skjedd hundrevis, om ikke tusenvis av ganger.

Man kan beskytte det tross alt nokså begrensede antallet viktige fotball­kamper med de fore­liggende ressurser. Men det finnes ikke ressurser til å beskytte alle veiene. Tanken på at også de kan bli et terrormål, gjorde med ett det tyske terror­bildet endel mørkere.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂