Den seksten år gamle konvertitten Sarah som ble arrestert for terrorplanlegging i Frankrike i forrige uke, og den nå seksten år gamle konverterte jenta som ble arrestert av samme grunn i Danmark i fjor, ser i lys av undersøkelser foretatt av Washington Post ut til å være en del av en europeisk trend.

Avisen retter søkelyset mot Tyskland, og viser til flere eksempler på terrorhandlinger utført av mindreårige i den islamske statens (IS) navn, hvor det ikke handler om konvertitter: En 15 år gammel jente med marokkansk bakgrunn knivstikker en tysk politimann i nakken. Tre 16 år gamle gutter under ledelse av en tyrkisk 2. generasjonsinnvandrer sprenger en bombe i et sikh-tempel. En 16 år gammel syrisk asylsøker mottar instruksjoner fra IS om bombebygging. En 12-åring forsøker å sprenge en bombe i Ludwigshafen, også han under veiledning…

Alt peker i retning av at IS er den sentrale aktøren i dette bildet, og det er et strategisk valg når terrorbevegelsen retter seg mot barn og unge, som de færreste i utgangspunktet mistenker:

The threat presented by the Islamic State is taking on a new form: child terrorists either directly in contact with or inspired by the militant group. Even as it suffers setbacks on the battlefield in Iraq and Syria, the Islamic State is cultivating adolescents in the West, who are being asked to stay in their home countries and strike targets with whatever weapons are available, such as knives and crude bombs.

 

En tysk radikaliseringsekspert kommenterer at IS-propagandaen har rettet seg mer mot mindreårige den senere tiden. Tiåringer som henretter fanger på bestialsk vis i Syria og Irak, ender opp som forbilder.

IS søker aktivt kontakt med de mindreårige, som gjerne tilbringer mye tid på internett uten at foreldrene har den fjerneste anelse om hva de driver med. En ekstra vanskelighet er det at sikkerhetsmyndighetene heller ikke alltid kan oppdage det. Tysk etterretning har identifisert mer enn 120 mindreårige i faresonen, men støter både på tekniske og juridiske hindre for overvåkning.

For kommunikasjonen skjer gjerne kryptert, som i tilfellet med 12-åringen:

In December, a 12-year-old German Iraqi boy — guided by an Islamic State contact in the Middle East who warmly addressed him as “brother” and groomed the boy via the encrypted messaging app Telegram — built and tried to detonate a bomb near a shopping center in the western German city of Ludwigshafen.

Den knivstikkende marokkanske jenta hadde også vært i kontakt med en IS-mentor. Den bombesprengende tyrkiske gutten hadde også en slags føringsoffiser, som gav ham beskjed om å slette sine digitale spor. Mulighetene til å kommunisere uten å bli oppdaget er ellers tallrike. Forholdsvis avlyttingssikre tjenester som WhatsApp og andre er lett tilgjengelige, og skaper problemer for den digitale etterretningen.

I ly av dette personvernet som muterer til terrorvern, lokker IS til seg de unge omtrent som pedofile gjør. Fremgangsmåten er sofistikert:

Islamic State recruiters carefully monitor children who visit their propaganda sites or enter radical chat rooms, meticulously evaluating who may be suitable for cultivation. Typically, they don’t immediately attempt to challenge children’s relationships with their parents but nudge them toward violence by convincing them that Allah smiles on those who defend the faith. They groom children much the way that pedophiles do — deploying flattery and attention while pretending to be friends, according to people who study the phenomenon.

I grooming-sakene i Storbritannia, hvor det er blitt avdekket seksuelt misbruk av midreårige i rystende omfang, er ofrene gjerne ressurssvake. Det samme ser ut til å gjelde terror-groomingen:

Often, radicalized minors are also children at risk, either suffering from psychological disorders or living in broken or violent homes. For instance, the 12-year-old detained in December after building his own bomb — which failed to go off only because of a faulty fuse — had been visited frequently by social workers because his father had a history of violence, according to German officials familiar with the case, who spoke on the condition of anonymity to discuss a juvenile. The son of Kurdish Iraqi immigrants, the boy had begun attending a local mosque — alone — that had been previously linked to an Islamist movement.

Når livet ikke smiler til en, er veien kort til å omfavne døden i stedet. En viss islam står klar til å overbevise de unge om at døden er kul.

Moren til den tyrkiske gutten som sprengte bomben i sikh-templet, som står dypt fortvilet frem i den amerikanske avisen, så de stadig mer alarmerende faresignalene, men hadde ikke ressurser til å forhindre at islamistmiljøet tok grepet om sønnen.

Men de vestlige samfunnene har de ressursene, med mindre de er i ideologiens grep. For enhver kan innse at islamismen er uløselig og uadskillelig knyttet til islam. Mindre islam gir færre islamister. Mer islam gir flere. Valget burde være enkelt. Men i sin postmoderne tilstand uten åndelig forsvar vil verden stadig bedras.

 

Washington Post