Nytt

Steve Bannon har mistet plassen i Det nasjonale sikkerhetsråd, melder CNN. Det er vanskelig ikke å se det som en seier for den nye nasjonale sikkerhets­rådgiveren, McMaster, som har et helt annet syn på kampen mot radikal islam enn Bannon.

McMaster mener at IS ikke har noe med islam å gjøre. Han deler oppfatningen som Obama sto for.

Da Bannon fikk plass i rådet ble det sett på som et bevis på at han hadde en unik posisjon. Ingen utenforstående har hatt rett til å delta i rådets overlegninger.

At han nå mister plassen kan bare bety at McMaster har trumfet gjennom sin vilje.

Spørsmålet er hvor mye man skal lese inn i det. Medier og motstandere – hvilket går ut på ett – vil lese det som et nederlag for fløyen som vil drain the swamp i Washington.

Soeren Kerns analyse av motsetningene innad i administrasjonen er tankevekkende. Noen ønsker å normalisere Trump. Avsettelsen av Bannon vil bli tolket som at Trump er svekket.

Hvis Bannon skulle gå av, vil det ta motet fra mange som hadde troen på at han ville forandre måten Washington fungerer på.