Nytt

Bilde: Remus og Romulus? Amerikansk politikk er preget av brodermord. 

Info som sakte kommer ut via leder av e-komiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, og ufrivillige forsnakkelser fra Obamas folk, indikerer at Obama-administrasjonen brukte alle midler for å stanse Trump.

Det begynte helt fra begynnelsen av 2016, lenge før Trump overhodet var Republikanernes kandidat.

Dette scenariet har blitt holdt opp som en mulighet lenge. Nå kommer de første bekreftelsene, og med detaljer som fra en spionthriller. Nunes sa fredag at etterretningsorganisasjonene «stonewalled», blokkerte hans forsøk på å få tilgang til materialet de satt på om Trump og hans folk. Han måtte oppsøke Det hvite hus for å kunne lese det.

Vi snakker altså om en infighting innen det amerikanske systemet som kan minne om intriger i Romerriket med en touch av borgerkrig. Det er ikke en konkurranse om innflytelse, det er en krig hvor man vil tilintetgjøre motstanderen.

Obama og Demokratene har en stor fordel: Mediene er på deres side. Men det er også en svakhet for Trump vant. Han har mandatet. Hvis mediene er for ensidige vil de eksponere at de ikke lenger er medier, men agitatorer og propagandister. Det er en rolle som vanligvis tilskrives høyresiden. Nå er det venstresiden som kjører for full maskin.

Trump har deler av Fox News på sin side, fremst Sean Hannity, men også eksperter som Judge Andrew Napolitano.

Napolitano er tilbake på skjermen etter en ti dager lang pause, og han står ved historien om at Obama ba den britiske avlyttings- og spionsentralen GCHQ avlytte Trump-administrasjonen, da det ikke ville etterlate noen spor som kunne føre tilbake til Obama.

Demokratene har satset alt på Russlands-kortet, men selv New York Times må innrømme at det ikke er funnet konkrete bevis. Det er kun røyk, og hvor kommer røyken fra? Insinuasjoner. Stadige lekkasjer.

Men det er så mange mennesker involvert at Demokratene uforvarende kommer til å avsløre at de har drevet en organisert kampanje mot Trump.

En av de mest beklemmende uttalelsene kom fra en tidligere statssekretær i forsvarsdepartementet, Evelyn Farkas, som 2. mars ga et intervju til MSNBC, der hun forteller i detalj om hvordan hun kontaktet tidligere kolleger i Obama-administrasjonen – Farkas hadde på det tidspunkt forlatt DoD for å jobbe for Hillarys kampanje – og ba dem få mest mulig etterretningsinfo om Trump og hans stab opp til Capitol Hill.

Farkas er så ivrig at hun avslører at det handlet om «intelligence» – etterretning, og at den gjaldt navngitte medlemmer av Trumps team, dvs infoen har vært «demaskert», hvilket krever en egen autorisasjon.

Vi vet fra hva Nunes har sagt at han ble klar over at det forelå etterretning om Trumps team som «incidentally», tilfeldig ble plukket opp, som ikke gjaldt russerne. Hvor kom den fra hvis den ikke var overskuddsinfo fra russer-avlytting?

Etter Nunes-utspillet gikk man tilbake og så på Farkas-intervjuet med nye øyne: Hun erkjenner at Obama-administrasjonen avlyttet Trump og sørget for å spre informasjonen til så mange som mulig før innsettelsen. Hun begrunner det med at de var redd for at Trumps team skulle legge lokk på deres egne kontakter med russerne. Men den eneste som har blitt kompromittert er Michael Flynn. Ellers er det ikke funnet noe, til tross for store anstrengelser. Hvilket åpner for en annen mulighet: At Farkas var del av en kampanje for å spre mistanker om Trump og ødelegge hans presidency i et hav av kontinuerlige lekkasjer.

Hvis man har mediene på sin side kan man klare det: Demokrater på Capitol Hill og mediene holder lekkasjemølla i gang med stadig nye krav om granskninger. Til slutt segner presidenten av tretthet og utmattelse.

Derfor er Nunes avsløringer så farlige for Obama og Demokratene: Hans påstander er håndfaste. Mange sitter løst i salen. Tidligere speaker of the House, Newt Gingrich, sier det må opprettes en grand jury som må etterforske saken til bunns.

Hvis den avtroppende presidenten i USA har brukt alle midler for å stanse en kandidat før han ble nominert, og fortsatt mens han var kandidat og senere for å ødelegge hans presidency, er det større enn noe annet i nyere amerikansk politisk historie.