Kort

Personer som får asyl og opphold i Italia, velger likevel å oppholde seg ulovlig i Nord-Europa. Der risikerer de ikke annet enn utvisning tilbake til Italia. Siden kommer de opp igjen. HRS