Nytt

FNs høykommissær for flyktninger uttrykker i en offisiell meddelelse til Italias regjering «alvorlig bekymring» over at båtene med illegale immigranter ikke lenger får slippe inn i Italia.

Berlusconi sier i en kommentar under en utenlandsreise at denne båttrafikken «ikke er enkelthendelser, men konsekvenser av kriminell organisasjon», og at det ombord finnes personer som bli «rekruttert på systematisk vis av de kriminelle organisasjonene» og som har «betalt for billettene». Videre er de i følge Italias statsminister «ikke personer som flykter pga. særskilte omstendigheter i land hvor de er forfulgt». Endelig sier han at «jeg tror ikke det er noen med rett til å be om opphold i Italia som ikke er blitt akseptert», og «vi føler oss forpliktet til å gi opphold til den som flykter fra en fare for
sitt eget liv».