Italiensk og gresk politi og antimafia har koordinert av Europol arrestert 13 personer tilhørende en kriminell internasjonal organisasjon som mistenkes for å ha smuglet migranter sjøveien fra Hellas til Italia, melder en rekke italienske medier.

Trafikken det er tale om, gjelder mindre motorbåter som har lagt ut fra Korfu og lagt til land i Salento-distriktet, som er den sydlige delen av Puglia-regionen nederst på den italienske støvelens hæl. Italiensk grensepoliti har avdekket minst ni ilandstigninger i dette området, skriver Corriere Salentino.

For disse overfartene betalte migrantene 6000 euro hver.

Etterforskningen, som har pågått i litt mer enn ett år, har påvist eksistensen av en internasjonal organiasjon bestående av to kriminelle grupper – den ene fra Brindisi, den andre syrisk – som hadde spesialisert seg på menneskesmugling.

Blant de sju som er arrestert i Italia, er én syrer, én palestiner og fem italienere fra Brindisi-provinsen.

Lederen for denne cellen er italiener og innehaver av en bedrift som restaurerer båter, og han besørget selv transporten av båtene til Hellas, hvor den greske cellen skaffet til veie migranter, som for de flestes vedkommende hadde kommet til Hellas via Tyrkia.

Andre deler av organisasjonen sørget for innkvartering av migrantene i Athen i påvente av at smuglerbåtene ble klargjort, skriver Gazzetta del Mezzogiorno. Foruten de 13 arresterte, er 29 personer blitt anmeldt for ulike former for medvirkning.

Avlytting, kameraovervåkning og utveksling av etterretninger mellom forskjellige politimyndigheter i Italia og Hellas har vært avgjørende for etterforskningen, opplyser Corriere Salentino. Mer enn hundre italienske politifolk har vært involvert, skriver La Repubblica.

Organisasjonen det er tale om, er helt sikkert ikke den eneste i sitt slag, og det er lite sannsynlig at opprullingen av den setter en stopper for trafikken. Profitten ved menneskesmugling er enorm, og i land med relativt høy arbeidsledighet er det ikke vanskelig å finne risikovillige personer som er rede til å drive med menneskesmugling.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!