Direktør ved Cicero – senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen lot masken falle da hun gjestet NTNU torsdag. SV-politikeren i henne klarte ikke å skjule seg bak glatte ord og et pent smil. Den tidligere SV-politikeren var uvanlig tydelig i sin karakteristikk av FrPs Grand Old Man.

– Carl I. Hagen er den mest kyniske politikeren som Norge har sett. Han bryr seg ikke om påstandene han viser til er basert på vitenskap, sa Kristin Halvorsen fra talerstolen da hun gav til beste sine refleksjoner over glimtene fra forskningen som foregår ved det nyetablerte SU-fakultetet.

Kynisk? Kan man bli mer kynisk enn SV? Partiet som i alle år har spilt uhemmet på godtroende nordmenns samvittighet for å fremme en rekordstor innvandring til riket. En innvandring hvis ytterste konsekvens vil gjøre nordmenn til en underlegen minoritet i eget land. Og alle SVs forslag hva gjelder skatt og økonomi, handler i bunn og grunn om å ta midler fra gammel og gi til ny befolkning i landet. Så Kristin Halvorsen – hold vennligst munn om kynisme!

– Det har skjedd fundamentale endringer i løpet av få år. Folk forholder seg på en annen måte til vitenskap i dag enn for bare få år siden. Vi har nå ikke én, men en rad parallelle virkeligheter, hvor man går gjennom livet uten å endre oppfatning. Dette utgjør en ekstrem stor utfordring globalt sett. Verdien av vitenskap står i fare for å bli kraftig redusert om utviklingen får fortsette, sa hun.

Det er dessverre riktig at det har skjedd fundamentale endringer på få år. Likevel har SV stått på stedet hvil – uansett endringenes tempo og dimensjoner.

Kristin Halvorsen har rett i at verdien av vitenskap er blitt redusert. Det har skjedd fordi forskning er blitt politikk. Også Halvorsens område, klimaforskning, har fått overslag fra den politiske korrekthet og er blitt «tro». Det har kostet miljøsaken mye tillit. Halvorsen er selv et eksempel på en person som ikke ser forskjell på vitenskap og politikk.

Universitetsavisa

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂