8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen. En viktig dag. Hvis vi ser nærmere på parolene og sakene som har blitt kjempet fram gjennom mange ti-år, så har kvinner som lever i dag, i Norge, mye å takke våre formødre for.

Det er vanskelig å forestille seg kvinnelivet, slik det var i Norge i tidligere tider – og slik det er for svært mange kvinner ellers i verden i dag. Vi tar nok mye som en selvfølge. Men «er alle med» (en lettere omskriving av Arbeiderpartiets nye slagord foran høstens valg)?

Klassekampen har i dag to viktige oppslag; et lengre intervju med en kvinne av pakistansk bakgrunn, født og vokst opp i Norge og Sverige. Det er sterk lesing, hun beskriver en oppvekst i Sverige på 1980- og -90 tallet som er ingen forunt. Der det må ha vært åpenbart for mange rundt henne at denne jenta ikke hadde det godt – og ble utsatt for mishandling, fysisk og psykisk, hjemme. Klassekampen kan også opplyse om at det nå er flertall av menn i Norge, grunnet innvandring. Selv om det antallsmessig er størst mannsoverskudd blant innvandrere fra EU-land, er kjønnsskjevheten blant asylinnvandrere definitivt størst. I Sverige er kjønnsulikheten større i aldersgruppen 16-17 år enn tilsvarende gruppe i Kina. Dette skriver altså Klassekampen på kvinnedagen i 2017. NRK fokuserer på glasstaket og intervjuer BI-professor Tom Colbjørnsen som har lite nytt å komme med – dem om det.

Antallet som rapporterer om tvangsekteskap øker kraftig, og det er innenfor de innvandrergrupper der patriarkatet, klanen og æren er sterkt forankret, det øker. Unge mennesker med innvandrerbakgrunn, andre og muligens etter hvert tredje generasjon, rammes fortsatt av æresrelatert vold og tvangsekteskap. Hvordan står det egentlig til med integreringen da?

Ute i verden går det bakover med kvinners rettigheter mange steder, også i land vi opplever som nærmere oss kulturelt. Både USA og Russland vedtar lover som setter kvinners rettigheter ti-år tilbake. Det er fortsatt mye å kjempe mot og for.

Norge er et fantastisk samfunn å være kvinne i, det kan jeg skrive under på – det gagner også mennene. Velstanden kom heller ikke flytende på en fjøl, den har blitt bygget møysommelig – og kvinner og menn har bidratt. Men det er en skjør konstruksjon – og vi må snakke om det som truer dette byggverket. Jeg håper vi slipper å ta alle kamper på nytt.

Gratulerer med dagen!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂