Med knepen seier vant tidligere arbeidsminister Tom Perez over Keith Ellison i kampen om å bli Demokratenes nye leder.

Perez er den første latino som bekler jobben. Politisk tilhører han sentrum-høyre-fløyen til Obama og Clinton. Den oppleves som nærmest forrædersk av venstresiden, og etter første rund lød ropene:

When Perez won, Ellison backers erupted in anger, chanting “Party of the people, not big money!”

Keith Ellison er senator, svart og muslim. Politisk tilhører han Bernie Sanders  og Elizabeth Warrens leir og avstanden til Hillary er stor.

Perez hadde åndsnærværelse nok til å tilby Ellison jobben som nestformann, og det blidgjorde hans tilhengere.

Demokratene står ved et skjebnevalg. De har ikke vært så svake på mange tiår. Skulle de gå til venstre og bli mer ideologiske, eller holde fast ved establishment-linjen?

En annen ting som nevnes er at Obama lot partiorganisasjonen dø.

Var det smart å inkludere Ellison eller vil han splitte partiet? Venstresiden er på offensiven på grasrota, det er den som fører kampen mot Trump. Det kan bli vanskelig å motstå aktivist-fristelsen:

How long will Ellison last as Perez’s deputy? He will almost certainly be sidelined by Perez and establishment Democrats, who will look to blunt any influence he may try to exercise on policy and personnel. That may prove more difficult than they think, given Ellison’s status as spokesman for the radicals. He will be much sought after as a Sunday show guest, where interviewers will try to get him to bad mouth Perez and establishment party members.