Det er ikke bare i Arbeiderpartiet at «noen har snakket sammen». Mange håpet og trodde at Sylvi Listhaug skulle bli nestleder på landsmøtet til Fremskrittspartiet i mai, slik at velgerne ville være sikre på arverekkefølgen.

De som synes at Siv Jensen er for tam og opptatt av regjereri, kunne trøste seg med at hun satt på oppsigelse. Men nå forlyder det at begge de to nestlederne, Per Sandberg og Kjetil Solvik Olsen, tar gjenvalg. I hvert fall for Sandbergs vedkommende er det underlig. Signalene har gått på at han var på vei ut av politikken. Sandberg har ymtet frempå selv om jobb i utlandet.

Kjetil B. Alstadheim undret seg i DN lørdag:

Likevel fortalte Sandberg plutselig i slutten av januar at han vil ta to år til som nestleder. Han garanterte at det blir de siste. Samtidig vil han gjerne fortsette som statsråd.

Dagen før fortalte også Kjetil Solvik-Olsen at han vil fortsette som nestleder. Han valgte å takke nei til stortingsplass allerede i 2013. Han begrunnet det med hensyn til kona, som er lege. Men også han vil gjerne fortsette som statsråd. Det er litt vanskelig å forstå at det er enklere av hensyn til familien å være statsråd enn stortingsrepresentant.

Det lukter «blokkering» av Sylvi Listhaug.

Hva tenker Siv Jensen på? Hva betyr mest – Fremskrittspartiets sjanser til høsten eller Sivs status?

Hvis Jensen satt partiet over seg selv skulle hun primært overlatt klubba til Sylvi i mai. Det er kanskje ikke mulig pga Listhaugs svangerskap. Sekundært burde Sylvi bli nestleder. Det er ubegripelig og utilgivelig hvis Sylvi holdes utenfor.

Hun er Norges mest populære politiker.

Å holde Sylvi utenfor i Trumps tidsalder er hodeløst. Det er som å gi velgerne fingeren.

Fremskrittspartiet viser at de ikke bryr seg, hverken om velgernes ønsker eller historiens vinder.

 

 

Noen lister seg utenom Listhaug

DN 18. februar 2017

Kjetil B Alstadheim