Mens de europeiske befolkningene danner seg en realistisk oppfatning av migrasjonsstrømmen som en stadig mer uhåndterlig oppgave, fortsetter store deler av den såkalte samfunnseliten som før med å sette sin lit til at vi bare må anstrenge oss litt mer.

Denne troen på ubegrenset absorpsjonsevne manifesterte seg nylig i en slående kombinasjon med dumsnillhet i et søritaliensk asylmottak.

 


Filomena Albano, foto: YouTube

 

Filomena Albano, som bekler et embede omtrent tilsvarende det norske barneombudet, var onsdag på besøk med en delegasjon i et akuttmottak for mindreårige i lokalsamfunnet Cassano delle Murge. Under besøket fant et tredvetalls 16–17-åringer fra Nigeria, Gambia og Egypt det for godt å blokkere porten, stille krav, true de ansatte ved mottaket og hindre delegasjonen i å forlate stedet.

Det halvmilitære politiet Carabinieri ble tilkalt, og var raskt på pletten for å avslutte frihetsberøvelsen og roe ned gemyttene. Etter tildragelsen fortalte noen av ungdommene til pressen at bakgrunnen for maktbruken var at de hadde befunnet seg i akuttmottaket i mer enn de seksti dagene som etter loven er grensen for hvor lenge man skal være nødt til å vente på innkvartering i et mer permanent mottak. De klaget også over manglende skolegang. «Gi oss et normalt liv», lød deres parole.

Barneombudet legger for dagen en nokså overbærende holdning, og sier i følge La Repubblica at episoden

«skyldes at guttene var drevet til det ytterste etter å ha kommet til Italia med et migrasjonsprosjekt, som vi må sette dem i stand til å realisere. Det er som om de sier: Det er dere som er foreldrene våre nå, sett oss i stand til å oppnå våre rettigheter.»

Vi har altså å gjøre med en embedsperson som for det første neglisjerer fullstendig at de unge mennene har bedt om et politisk asyl, og at det ikke påhviler land som gir asyl, å realisere migranters prosjekter. Altså en kombinasjon av godfjottethet og manglende ryddighet. For det andre viser hun en ekstravaganse i troen på vertssamfunnets evne til å tilby personer med kravmentalitet som viser maktbruk, et godt liv.

Man kunne ha forstått denne himmelropende naiviteten hvis det var tale om en trettenåring. Men når det snarere handler om en voksen statstjenestekvinne, er det ikke bare tale om en forvirret voksenperson. Vedkommende befinner seg jo i et miljø, og man mer enn aner at de samme tilbøyelighetene må ha en viss utbredelse i sirklene hun frekventerer. Et annet av delegasjonsmedlemmene uttaler for eksempel til avisen at «ordførerne må åpne flere mottak».

Ingen personer er så langt siktet eller under etterforskning hos Carabinieri, hvilket tyder på at et rettslig etterspill vil utebli. Statsadvokat Ferruccio De Salvatore uttaler at forholdene guttene bor under, er egnet til å fremkalle frustrasjon. Dommernes fagforening inviterer myndighetene til å «analysere årsakene til den alvorlige mistrivselen» som fikk sitt utløp i lovbruddene, og setter sine forhåpninger til bedre mottakssystemer.

Man må spørre seg hvor ofte disse høyt plasserte menneskene snakker med vanlige borgere. Liga Nord-leder Matteo Salvini forlanger at de «utakknemlige bråkmakerne straks sendes hjem». Dit sendes de neppe. Lokalavisen skriver at de ønsker seg nordover. Det er ikke sikkert at de stanser i Milano.

 

La Repubblica