Hvis man ser en rekke tiltak fra myndighetene over tid, er det ikke vanskelig å få øye på en klar kristenfiendtlig tendens. At samfunnet blir stadig mer sekularisert er en platityde som dekker over en aggressiv demontering av kristendommen i Norge.

Ett talende eksempel: Aftenposten hadde igår en merkelig liten sak: – 15-åringer bør meldes ut av Kirken. Den har ingen kilde, trolig er det en NTB-melding.

Først heter det:

Barneombudet ønsker at barn som ikke er døpt i Den norkse kirke, men som er blitt medlem automatisk fordi minst én av foreldrene er medlem, skal meldes ut automatisk i det de fyller 15 år.

Dette fremgår av et høringssvar fra Barneombudet om medlemskap i Den norske kirke.

Barneombudet presiserer at 15-åringer som ikke har gjort noe aktivit for å beholde medlemskapet må meldes ut. Idag sier regelverket 18 år.

Ved første øyekast høres dette tilforlatelig ut. Er det ikke rettighetskulturen i praksis? Enhver skal selv velge, og bestemme sin tro. Men tro er ikke et politisk parti. Tro er ubestemmelige ting, avhengig av en rekke faktorer.

I dag faller valget sammen med myndighetsalder. Da faller medlemskapet bort hvis man ikke aktivt har bekreftet det. Det finnes en viss logikk i dette. Vi snakker vel og merke om mennesker som ikke er døpt.

Nå ønsker Barneombudet å intervenere i barns liv, og melde det ut ved fylte 15 år. Det er en ganske annen skål. Hvorfor er det viktig for ombudet å senke alderen til midt i de kaotiske tenårene?

Forslaget får en utfyllende mening sett i lys av et annet forslag:

Foryings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt ut på høring et forslag om å endre kirkeloven, slik at barn allerede fra de er syv år skal høres i spørsmål om religionstilhørighet.

Barneombudet støtter forslaget, som er en harmonisering av lovverket på dette området.

Dette er ikke bare oppsiktsvekkende. Det tyder på at man på toppen av forvaltningen, og i den politiske ledelsen driver frem en ideologi som betyr alvorlige inngrep i familiens integritet og privatliv.

Det er bemerkelsesverdig: Datatilsynet og de politiske partiene snakker hele tiden om personvern. Men ingen snakker om familievern.

Forslaget smaker av sovjet. Sovjet mistrodde familien, slik nazismen også gjorde, fordi det var kilde til en kraft som sto over ideologien. Familiekjærlighet truet statens totalte kontroll. Det smaker noe av det samme av departementets forslag.

At noen i det hele tatt kan komme på tanken om å spørre en syvåring om tro, sier noe om mangel på realitetssans, og ideologisk forblindethet. Hvem skal stille spørsmålene, hvem skal vurdere svarene? Skal familiene fylle ut et skjema slik man nå skal gjøre ved oppmåling av boligen? Skal foreldrene måtte finne seg i at staten river barna fra deres tro? Man skulle ikke tro voksne mennesker kunne finne på noe så vanvittig.

Hvis det da ikke er gjort med en hensikt for øye: å demontere kristendommen som innflytelesfaktor i det norske samfunnet, i nasjonens liv.

Alle som tror at skille stat-kirke og likestilling mellom religionene skjer i den gode hensikts navn: for å skape et pluralistisk samfunn der den enkelte kan velge.

Virkelig? Og hvem kommer til å gå hjem til de muslimske familiene og spørre barna om de virkelig tror på Allah?

Bak det myke flerkulturelle kjennes en jernhånd som vil rive ned kristendommen, fordrive den både fra det offentlige rom og fra barnas hjerter. Noen forvillede, ensomme voksne kristne skal tolereres inntil de dør ut, eller parkeres på et eller annet reservat på Møre eller Vestlandet. Der kan de leke kristendom. Resten av samfunnet skal storme frem mot en lysende fremtid.

Den antikristne tendensen er umiskjennelig, og kirken finner seg i det. Det lyder ingen protester.

Man må tenke på Jesu ord, som indirekte også sier, at den som tar troen fra barna gjør seg skyld i en stor brøde.

De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort. 16 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 17 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»

Forslagene fra vår egen regjering er rett og slett ugudelige. Det finnes ikke noe annet ord.

Les også

-
-
-
-