Sakset/Fra hofta

Bilde: Menigheten Samfundet driver barne- og ungdomsskole i Kristiansand og Egersund. På hjemmesiden kan man lese om skolene, reglement, lærere osv. De må følge retningslinjene for den offentlige skolen når det gjelder behandling av elevene. De er altså ikke fritatt fra norsk lov. Et liberalt samfunn er åpent for at alternativer kan tilføre noe.

Det finnes svært mange ulike kristne trossamfunn, noen liberale, andre svært konservative. En av de sistnevnte er Menigheten Samfundet. Ved inngangen til 2017 hadde de 1779 medlemmer, fordelt på 1355 i Kristiansand og 424 i Egersund.

Menigheten Samfundet er svært kritiske til andre kristne kirkesamfunn, og nå viser det seg at de krever av sine tenåringer at de skal stå til konfirmasjon i sin egen menighet, ikke i andre. Hvis ungdommene velger å stå til konfirmasjon i andre menigheter, vil medlemskapet deres ryke.

Avisen Fedrelandsvennen har tatt tak i saken, og til dem sier barneombud Anne Lindboe:

Vi har uttrykt bekymring for Menigheten Samfundets praksis før. Å stille ulike former for krav som begrenser barn og unges omgang med verden utenfor, er uklokt.

Det er viktig at man under oppveksten får ulike impulser og opplever forskjellige måter å leve livet på. Praksisen med ekskludering av personer av ulike grunner, er også kjent fra andre lukkede trossamfunn og beskrives som svært skadelig for dem som har gått gjennom dette.

Å være ung og skulle ta sine egne valg og samtidig risikere å miste hele nettverket på grunn av det man velger, er en tung belastning.

Menigheten Samfundet kan kanskje ha rett til å sette et slikt krav rent juridisk, men moralsk er det svært betenkelig. Vi mener det tenderer mot indoktrinering og for sterk begrensning av barn og unges religionsfrihet.

På samme tid som vår statsminister er med og feirer muslimers høytider, er det interessant hvordan barneombudet bruker retten til religionsfrihet som utgangspunkt for å kritisere en kristen sekt. De står laglig til for hogg. De har verdier som bryter med storsamfunnets. Men hva kommer det at at myndighetene lukker øynene for en religion som ikke bare bryter med dagens menneskerettigheter, men utgjør en fare for dem? Disse menighetene rekrutterer ingen til hverken terrorister eller annen destruktiv atferd. Går man løs på dem fordi de er små og maktesløse, eller er det fordi man har et horn i siden til kristendommen?

Menigheten Samfundet driver flere skoler etter sin pietistisk, ortodokse lære. De har forbindelse til samfunnet rundt. En lærer fikk Holmboe-prisen, en annen var meritert vitenskapsmann kan man lese på no.wikipedia.org.

Men det følger en viss sosial kontroll med. Den er lett å få øye på og den slår barneombudet ned på.

Men et liberalt samfunn skal ta høyde for at det trengs alle typer mennesker for å lage et samfunn. Menigheten Samfundet lever etter luthers lære fra 1800-tallet. Det er altså vær egen tradisjon de bygger på. Men de har trukket noen andre konklusjoner.

Er det derfor Lindboe bruker ordet «indoktrinering», fordi hun føler seg kvalifisert til å dømme en kristen sekt? Spørsmålet om sekter reiser noen viktige problemstillinger om samfunnets toleranse. Men barneombudet reiser dem ikke. Hun er blitt politisk kommissær.

Riktig ille er det at barneomrudet ikke klarer å anvende de samme frihetsprinsipper på islam. Der kapitulerer barneombudet. Det gjør angrepet på en kristen sekt til noe annet. Er det kristendommen i seg selv som er anstøtsstenen? Vil en kristen sekt som forsøker å bevare barna innenfor kristen konservativ oppdragelse bli utsatt for myndighets-inngripen? Det skal man ikke se bort fra. Kristelig Folkeparti og Ap gikk sammen om å foreslå at den nye diskrimineringsloven skulle omfatte familien. Nå kan barneombudet gripe inn hvis et barn klager over foreldrenes kontroll. Verge-retten er dermed opphevet.

Man ville aldri våget å gjøre noe tilsvarende med muslimske barn. Det ville blitt opprør.

Slik beveger vi oss stadig nærmere en tilstand som er noe helt annet enn det myndighetene sier den er.