Italias statsminister Paolo Gentiloni. Foto: Wikimedia Commons

 

En av grunnene til at asylprosesser trekker ut i tid, og med det øker sjansene for opphold av humanitære grunner, er alle mulighetene til å anke avslag både i forvaltningen og gjennom rettssystemet. Ordningen er diskutabel: Utlendinger gis maksimal rettssikkerhet til en høy kostnad for landets egen befolkning, og undergraver den samme befolkningens demokratiske kontroll over utlendingspolitikken. Det er nokså klart at man kan man leve med problemet på liten skala, men ikke på stor.

Regjeringen i Italia ser nå ut til å mene at begeret begynner å bli fullt. Under en pressekonferanse etter et møte i statsråd sist fredag, kunngjorde statsminister Paolo Gentiloni, innenriksminister Marco Minniti og justisminister Andrea Orlando at regjeringen utsteder to lovdekreter med sikte på å hanskes med migrasjons- og sikkerhetsproblemene.

Mye av dette handler om økt bemanning i forvaltningen og opprettelse av spesialdomstoler. Men i et av dekretene tas det nettopp sikte på å forkorte asylprosessen for å fremskynde utvisning av dem som får avslag. La Repubblica skriver:

«For å redusere saksbehandlingstiden i asylsaker, vil det bli fjernet en instans i rekken av klageadganger», bekreftet Minniti.

Det forutsettes dessuten, la Orlando til, at «vedtak om ikke å innvilge asylsøknader ikke skal kunne påklages, men kun ankes til kassasjonsdomstolen. Vi har en pågående nødsituasjon, og vi kan ikke tillate oss at tidsbruken ved prosessen kommer ut av kontroll, med de virkninger det får for politiet og kommunene […]»

Kassasjonsdomstolen er øverste rettslige ankeinstans i Italia, og tilsvarer for flere praktiske formål Høyesterett i Norge. Den som skal påanke en avvist asylsøknad i Italia, får altså kun én sjanse til, og må selv betale utgifter til advokat. Justisminister Orlando sier i følge La Stampa at dette ikke innebærer noen svekkelse av de rettslige garantiene.

Lovdekreter er ellers forordninger med lovs kraft som regjeringen kan utstede når behovet er presserende. Disse har gyldighet på 60 dager, og må deretter stadfestes av parlamentet. Med tanke på at regjeringen har parlamentarisk støtte fra et klart flertall, og flere av opposisjonspartiene må forventes å være enig i initiativet, burde en slik stadfestelse ligge i kortene.

I Norge ville dette dekretet omtrent tilsvare at Utlendingsnemnda (UNE) ble nedlagt. Ideen er helt gratis.

 

La Repubblica – La Stampa – The Times