Nytt

NRK blåste opp nyheten om at fire embetsmenn i State Department gikk av og presenterte det som om de ikke hadde samvittighet til å tjene under Trump. Det ble også sagt at det var det største kompetansetap i nyere tid.

Det er det rene tøv.

NRKs Lisbeth Schei presenterte Fake News i Kveldsnytt(2:43) torsdag.

-Fire høytstående embedsmenn i det amerikanske utenriksdepartementet skal ha trukket seg fra stillingene sine i går, skriver Washington Post. De beskriver de fire som hele seniorlederteamet i utenriksdepartementet.

Dette er feil. Det var ikke embedsmennene som forlot Trump. Det var omvendt. Det var Trump som ønsket nye medarbeidere. Det ble skrevet om dette på flere blogger, og saken ble også omtalt på CNN. Her het det ganske riktig at det er Trump og hans administrasjon som har bedt embedsmennene om å fratre.

Patrick Kennedy, who served for nine years as the undersecretary for management, Assistant Secretaries for Administration and Consular Affairs Joyce Anne Barr and Michele Bond, and Ambassador Gentry Smith, director of the Office for Foreign Missions, were sent letters by the White House that their service was no longer required, the sources told CNN.

All four, career officers serving in positions appointed by the President, submitted letters of resignation per tradition at the beginning of a new administration.

NRK resirkulerer Fake News som passer inn i kringkastingens narrativ om Trump. Erfarne embedsmenn som forlater Trump-skuta er godt stoff. At Trump-administrasjonen selv bestemmer hvilke embedsmenn de ønsker og slik viderefører tradisjonen ved presidentskifter, passer imidlertid dårlig. Hva som er sant spiller mindre rolle for NRK.

Også Dagsnytt lot denne nyheten surre og gå med samme vinkel.