Kommentar

Bildet: Trump i boksepositur, på podiet foran Capitol Hill. Har noen president noensinne gjort noe lignende? Foto: Scanpix/Reuters

Donald J. Trump sjokkerte establishment han var omgitt av da han holdt den mest radikale innsettelsestale som noensinne er holdt, ifølge CNN. For CNN var det ren og skjær populisme, men for Trump var det alvor.

Amerika er delt i to. Trump snakket til den delen som fikk ham valgt. Kutymen er at den nyinnsatte presidenten holder en nasjonal tale som er fylt av patos og store ord. Obama var ekspert på retorikk, og i begynnelsen av perioden hørtes det også overbevisende ut. Men ikke mot slutten. Løftene var ikke blitt innfridd.

Trump viste – og det må ha vært et bevisst valg – at han ikke er noen vanlig president. Han kommer ikke til Washington for å være Mr. Nice Guy. Dette var den samme mannen som drev valgkamp. CNN forsøkte å redusere ham til det, en som ikke visste forskjell på valgkamp og en høytidelig seremoni.

Men Trump visste hva han gjorde. Han åpnet med et flengende angrep på menneskene han var omgitt av: presidentene Carter, Bush, Clinton og Obama. Han nevnte dem ikke ved navn, men ingen kunne være i tvil om hvem han mente: Mens Washington har blomstret og gjort folk rike, har store deler av Amerika visnet vekk. Andre nasjoner er blitt rike på outsourcing av bedrifter og import av andres produkter. Dette må ta slutt. Fra nå av er det America First, sa Trump.

Han gikk rett i strupen på Washington-establishment, og man kunne merke at pressen og notabilitetene krympet seg. Men etter at han hadde snakket seg varm, kunne man konstatere at dette var ikke publikumsfrieri. Det var Trumps ektefølte kjærlighet til land og folk.

Trump sa at fra og med i dag er det en annen dans i Washington. Nå er det ikke lenger politikerne som skal bestemme over hodet på folk. Nå er det dere.

Dette er publikumsfrieri, for det lar seg ikke gjøre. Trump sto og laget en kontrakt mellom seg og folket: Han skulle tjene dem og ha nasjonens storhet for øye, ikke special interests.

Trump snakker til alle amerikanere som er desillusjonerte, de 40 prosent som ikke har stemt ved de siste valg. Et slikt tall burde få mange til stoppe opp. De har meldt seg ut av demokratiet. Trump lovte å få dem off welfare og ut i arbeid.

Ved å holde en så konfronterende tale signaliserte Trump at han mener alvor. Allerede i kveld vil han utstede de første executive orders. De nærmeste dagene vil han annullere 200 av Obamas executive orders. Det var slik Obama styrte den siste tiden. Han fikk ikke Kongressen med på noe.

Det religiøse innslaget var sterkere enn det pleier. Trumps egen åndelige veileder, Paula White, leste med overbevisning. Dette er det evangeliske Amerika, som er hver fjerde velger, men som under det politisk korrekte Obama-Amerika ikke er blitt regnet med.

Obama var i ferd med å forandre Amerika til noe helt annerledes. Hvis han hadde fått utnevne en ny høysterettsdommer, eller hvis Hillary hadde vunnet valget, ville løpet vært kjørt, for Obama og Hillary bruker høyesterett som politiske instrument. Valget var derfor avgjørende for tiår fremover.

Trump sa også at han kom til å utrydde radikal islam. Han sa det med styrke, og det var det nok mange som fikk med seg. Dette var ingen frase. Han mener det. Akkurat som han mener at USAs væpnede styrker skal moderniseres.

Og statsgjelden skal ned. Det ryktes at Trump vil presentere kutt som vil beløpe seg til 10.000 milliarder dollar over en tiårsperiode. Det er samme beløp som Obama økte underskuddet med.

Trump leverte en sjokkåpning. Hvis han fortsetter i samme spor, har verden store overraskelser i vente.

Trump means business!