Innenriks

Under NRKs Debatten torsdag kveld var det endelig en politiker i TV-studio som våget å sette ned foten. Mazyar Keshvari (FrP) gjorde det klart for programleder Ingunn Solheim at det er grenser for hvilke premisser man kan godta for spørsmålene som stilles. Tema for debatten var tilbakekalling av statsborgerskap med bakgrunn i Mahad-saken.

Keshvari gjorde det tidlig klart at han var i studio for å diskutere rettsprinsipper og ikke ønsket en «prinsippløs og lovløs tilnærming» til saken.

Jurist Adele M. Matheson redegjorde for hvilke dilemma Norge kan komme opp i når vi på den ene siden arbeider for å redusere antall statsløse i verden og på den andre fratar folk statsborgerskapet.  Etter Mathesons innlegg var programleder Ingunn Solheim på hugget og vendte seg mot Keshvari.

– Hva tenker du om det Keshvari? For nå får vi faktisk ansvaret for å ta vare på han så lenge han blir her i landet. Men vi har mista en skattebetaler, og han er statsløs.

– Den type prinsippløs tilnærming til spørsmålet tar jeg avstand fra, for det kan brukes også i andre saker.

Keshvari viste så til at i enhver straffesak kan man si at her har vi en borger som jobber og sliter og betaler skatt. Hvis man fengsler vedkommende, så bruker man skattepenger på han istedenfor at vedkommende fortsetter i jobben og bidrar til fellesskapet med skattepenger.

Alle forstår at skulle man følge Solheims hodeløse resonnement fullt ut, ville enhver skattebetaler i praksis hatt straffeamnesti i dette landet.

I NRK velger man kanskje å stille prinsippløse spørsmål, men det betyr ikke at man ikke har prinsipper. Det er ett prinsipp som går igjen i hver eneste debatt i NRK. Det er prinsippet om skjevfordeling. De som vil legge landet åpent er alltid i flertall. Torsdagens Debatten var ikke noe unntak. I det første panelet der statsborgerskap ble diskutert, var forholdet fire mot to. I den andre bolken der tema var hva som er norsk, var forholdet to mot én.

Keshvari stilte i begge paneler og fortjener stor takk for prinsippfast tenking og utmerket innsats!