Innenriks

Etter at Kristelig Folkeparti har tenkt seg om, er det nå blitt klart at et flertall på Stortinget, bestående av samtlige partier unntatt regjeringspartiene Høyre og Frp, vil gå inn for å endre loven om statsborgerskap slik at dette bare kan oppheves ved dom.

Et slikt vedtak vil altså bety slutten for dagens praksis, hvor forvaltningen kan ta statsborgerskapet fra personer som har jukset det til seg.

Det har en tid vært kjent at Utlendingsdirektoratet (UDI) har vurdert å ta statsborgerskapet fra 500 personer nettopp av denne grunn. Men dette risikerer nå å bli lagt på is, siden stortingsflertallet også går inn for at regjeringen ikke skal behandle slike saker før den nye loven trer i kraft.

Frp mener at deler av opposisjonen er inkonsekvent, i følge Dagbladet:

– Det er ikke overraskende at KrF støtter forslaget, men det er overraskende at Sp og Ap har fremmet det. Det lovverket og den praksisen vi har i dag ble vedtatt i 2005, og alle de partiene som nå fremmer det, bortsett fra MDG, stemte for praksisen vi vedtok i 2005, sier Mazyar Keshvari, innvandringspolitisk talsmann i Frp, til Dagbladet.

Han legger til at Ap har regjert med den nåværende praksisen i åtte år, og at den nåværende regjeringen har regjert med den.

– Ingen av dem har hatt problemer med det. Så kommer det plutselig en enkeltsak og da vil de plutselig snu.

Hvis forvaltningen vil gjøre alvor av å ta statsborgerskap fra de 500, må den altså forberede seg på å gå til 500 rettssaker. Kostnaden for samfunnet ved å få opphevet et statsborgerskap som er utdelt på feilaktige premisser, vil altså øke. Siden ressursene ikke er ubegrensede, øker terskelen for å gå til dette skrittet mot personer som har jukset.

Med andre ord beskytter stortingsflertallet i praksis juks med statsborgerskap. Det bekymrer dem tilsynelatende ikke det minste.

 

Dagbladet