Nytt

Det blir ingen jul uten en korsfestet FrP-politiker, og som vanlig er det Christian Tybring-Gjedde som må ta støyten. På Dagsnytt 18 fredag sa han noen opplagte ting om bistand og velferd, og for det blir han korsfestet av VG, Bergens Tidende, Anniken Huitfeldt og Brynjar Meling.

Tybring-Gjedde sa noe helt innlysende: Hvis velferdsstaten utvides til å omfatte hele verden, vil det ikke rekke med 2 prosent i bistand.

– Selvfølgelig vil mange flere overleve hvis du putter mat i munnen på dem og redder dem fra spedbarnsdødelighet. Det gjør at befolkningen øker, og du trenger enda mer bistand. Og du sier at vi kan ikke argumentere for at disse menneskene skal dø. Selvsagt kan vi ikke dét. Men hvis landene gradvis blir mer og mer avhengige av bistand, så kommer det enda flere folk, og vi må redde enda flere. Da er ikke en prosent (av BNI, red.anm.) nok, vi må ha frem prosent for å gjøre dette. Poenget er at landene må klare seg selv.

Men godhetsmenneskene vil ikke innrømme at de står overfor et valg. De sier ja til en kompromissløs moral. De vil være helt konsekvente. Alle skal reddes.

Ap og sosialdemokratiet er blitt svakt når de ikke tør å innrømme det mest innlysende: Hvis solidariteten skal gjelde hele verden, vil velferden bli smurt så tynt utover at de som finansierer den, vil gjøre opprør. Da vil man måtte velge om man vil beholde demokratiet eller sette det ut av spill. Alternativet er å importere så mange nye velgere at man sikrer flertall for den samme globale solidariteten.

Det er disse opplagte alternativene Tybring-Gjedde snakker om, men den politiske klassen vil ikke en gang innrømme at de eksisterer. Den fråder i stedet.

VG lever av å fråde, og går derfor samme vei som Dagbladet.

– Det minner om et menneskesyn fra 1800-tallet, sier Huitfeldt til VG.

Huitfeldt underslår at striden den gang var nasjonal. Sosialdemokratiet har de senere år gitt ordet «internasjonal solidaritet» en helt ny betydning.

Migrasjonen fra Midtøsten og Nord-Afrika illustrerer dette. Begge regioner opplever en voldsom befolkningsvekst.

Hvis humanitet gjelder uavkortet, vil Europa i løpet av få tiår blir arabifisert, islamisert og afrikanisert.

Nordmenn vil være i mindretall en gang mellom 2050 og 2060. Hvorfor kan ikke VG spørre seg selv og Huitfeldt om nordmenn ønsker en slik utvikling?

Det har druknet 5000 i Middelhavet i år, flere enn noen gang. VG kårer «Siem Pilot» til årets navn. Hvis man sender flere båter til Middelhavet, vil man sikkert kunne unngå at så mange drukner. Men man inngår samtidig en allianse med menneskesmuglerne og sørger for at velferdsstaten hjemme forvitrer.

Disse valgene ignorerer VG og Huitfeldt, og Brynjar Meling konsentrerer seg om at mullah Krekar kan få bli.

De undervurderer leserne/lytterne/velgerne grovt.

VG og Huitfeldt påtvinger velgerne løsninger i det store moralske imperativs navn, løsninger som er til velgernes ulempe og som reduserer livskvaliteten i rekordfart. Man skulle tro at målet var å radikalisere befolkningen.

Det norske Storting har ingen påvirkning på barne- og familiepolitikken i Midtøsten og Afrika. Eller som Thilo Sarrazin sier: Tyskland kan ikke være Midtøstens og Nord-Afrikas sosialkontor.

Det er dét VG og Huitfeldt i virkeligheten vil.

Tybring-Gjedde var modig nok til å si det.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/kraftige-reaksjoner-paa-tybring-gjedde-utspill/a/23881239/