Vi forventer at pressen informerer oss når noe viktig, uvanlig, farlig eller truende skjer. Vi betaler faktisk pressen for å holde oss daglig orientert, og objektive fakta er deres livsgrunnlag. Derfor stoler folk på at de får det de betaler for, og er sikre på at de har fått riktig inntrykk av virkeligheten. I stedet skjer det motsatte.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.