Hege Storhaug holdt forrige onsdag, 24. foredrag for Document, uten at det var kunngjort offentlig. Det kommer av at vi ville se hvor mange av de som har vært på møter tidligere, som ville takke ja. Responsen var stor og det er godt mulig at vi vil gjøre det slik i fortsettelsen: De som har vært på foredrag tidligere får sjansen først.

Det er ikke mer eksklusivt enn at alle kan sette seg på listen som interessert. Ved å skrive til:

pamelding@document.no

Hvis vi har e-postadressen vil du få førstehåndsinformasjon om neste møte. Du vil også bli orientert om andre ting som skjer: Nye bøker, planer, forretningsplaner osv.

Det er begynnelsen på det man kan kalle et premium-abonnement. Vi formoder at de som kommer på møtene er interessert i hva vi driver med og ønsker å delta i en eller annen form.

Document har nå fått en dedikert videogruppe som tar opp foredragene. De blir lagt ut i ettertid. Vi streamer ikke. Det hender folk sier ting som av forskjellige grunner ikke skal ut i full offentlighet. Det er mange hensyn å ta. Streaming kan også avholde folk fra å stille spørsmål.

Møtene vil fra nå av forekomme med en viss regularitet, som regel ett om måneden. Vi vil i hovedsak forsøke å invitere norske foredragsholdere. Det er mange i Norge som sitter på kompetanse som kan «gjøre en forskjell». Et videoarkiv kan bli en viktig dokumentasjon av kunnskap og hva som rørte seg.