Hva norske aviser får seg til å sette på trykk:

Brutaliteten inntar regjeringskontorer, den blir president i USA.

Hva politikerne kunne si utenfor offentligheten, veit vi ikke, men ingen politiker kunne den gangen bruke uttrykk som «grab them by the pussy» i offentligheten, og gå på kontoret dagen etter.

Det var en annen verden. Ikke perfekt, langt ifra. Vi visste godt at jordkloden kunne utslettes, ja, det var atomvåpen nok til å utslette den mange ganger. Det fantes fattigfolk, men det fantes også en forståelse av samfunnet som ikke gjorde fattigfolk til individuelle tapere, det fantes en forståelse av strukturer og klasser. Ingen snakket om å sende dem som var utslått til Bjørnøya, slik Frp plutselig ville gjøre med de narkomane.

 

 

En ny, brutal verden

Håvard Syvertsen, forfatter i VG.

 

Les også

-
-
-
-
-
-