Kommentar

Norge er Obama-land. VG kunne på lederplass igår henge ut Hillary Clinton som en «fryktens politiker», fordi hun sa at Iran ville bli utslettet hvis landet angrep Israel med atomvåpen. Nå legges det frem bevis for at Syria bygget en hemmelig atomreaktor i ørkenen. Hvem lever ute av kontakt med virkeligheten?

VG skriver at de ikke kan huske noen tidligere presidentkandidat etter 2. verdenskrig som har brukt samme type retorikk som Hillary. Hverken Reagan eller Bush junior. VG glemmer at NATOs strategiske doktrine under hele den kalde krigen het MAD – Mutal Assured Destruction. Hvis russerne angrep, skulle de vite at de også ville bli ødelagt. Så gikk diskusjonen: Ville amerikanerne våge å trykke på knappen? Det sto om avskrekkingens troverdighet, for hvis ikke sovjeterne trodde USA mente alvor, var atomarsenalet en papirtiger. Kina drev hele tiden psykologisk krigføring ved å si at imperialistene var papirtigre.

Det fantes hele tiden en liberal, venstreorientert fløy som mente at denne strategien var dypt umoralsk. Som aldri kunne godta prinsippet bak MAD. Men det var denne møysommelig oppbygde usikkerheten rundt at NATO kunne komme til å svare med full kraft, som fikk sovjeterne til å holde seg på matta.

Da muren falt fordampet MAD, og folk husker ikke lenger det som den gang ble kalt terrorbalansen.

Nå er det en annen terror som truer, og den kjenner ingen balanse. Det er det spesielle med stater som Iran. Hvordan avskrekke et regime som ikke lar seg skremme av et ragnarokk?

Det finnes ingen avtaler, ingen fora hvor man kan komme frem til felles forståelse av spilleregler mellom USA og Iran. Det er grunn til å tro at lederen av Vokterrådet, ayatollah Jannati, var inne på noe vesentlig da han i siste fredagsbønn sa at Iran tar mål av seg til å bli den militære beskytter av hele den muslimske verden. Heri ligger trusselen om nukleær utpressing og ambisjonen om å bli den førende stat i Midtøsten, hvilket garantert vil utløse et atomkappløp med Saudi-Arabia og Egypt.

Det er uvanlig at politikere i et demokrati truer andre stater med utslettelse. Men Iran er ingen vanlig stat. Ett angrep, og Israel vil være utslettet. Hillary vil si høyt og tydelig ifra til velgerne om hvor hun står. Det har ikke Obama gjort. Han har såvidt jeg vet ennå ikke holdt en tale eller skrevet noe som viser at han forstår trusselen fra radikale islamister i samarbeid med autoritære regimer fra Nord-Korea til Syria.

Spørsmålet amerikanerne vil stille er: Kan vi stole på denne mannen? Spørsmålet nordmenn kan stille er: Kan vi stole på VG? Åpenbart ikke. VG lever i en fantasiverden der man oppfører seg som i et dannet selskap. Dessverre er dette en oppfatning avisen deler med den altoverveiende del av eliten. Oppvåkningen kan bli brutal.

Men som så ofte før: Det er de andre som betaler prisen. Israel lever på kanten. Hillary forsøker å bygge opp en troverdig avskrekking mot Iran. Mens VG går inn for å rive den ned.