Den som følger med vet at private selskaper i økende grad tyr til tricks for å lure deg. Det er ikke bare katalogselskaper som driver med lurerier. Det er systemer utklekket av studenter fra høgskolene og smartnessen skjer på uttallige måter. Men at staten har begynt å operere på samme skamløse måte, var nytt for meg.

Inntil jeg mottok en faktura fra Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv.

Der sto det at jeg hadde passert bomstasjonen på Dal uten brikke. Å betale kr. 19,-. Fakturaen var blitt liggende, og Vegfinans sendte en purring. Man må påregne et gebyr for sommel eller forsinkelse og det er en del av spillets regler. Noen har begynt å ta stive gebyrer. Det er lite man får gjort med det.

Men Vegfinans-gebyret var i en klasse for seg. Det var på hele 450 kroner.

Kanskje hadde selskapet behov for å skyve forskriftene foran seg, for det sto:

Vi kan ikke se å ha mottatt innbetaling på tidligere tilsendt faktura. Tilleggsavgiften er derfor forhøyet til kr 450,- ihht forskrifter fastsatt av Samferdselsdepartementet 30 .april 2004 med hjemmel i Veglovens §27.

En avgift som går fra kr 19,- til kr. 469,- kaller jeg ikke forhøyelse. Det er åger. Dette var en gang i tiden forbudt. Innkassoselskaper driver med ågerrenter. Nå har staten kastet seg på.

Har staten glemt at den har en kontrakt med borgerne? At de f.eks er skattebetalere og ellers er lovlydige borgere mot å få beskyttelse? En stat som opptrer som en lånehai kan ikke forvente lojalitet tilbake.

Vi ser flere eksempler på at statetlige etater og private inngår i et symbiotisk forhold hvor de private kan flå borgerne.

Europark er et eklatant eksempel. Jernbaneverket tillater parkering mot oblat på stasjonene. Selve månedsavgiften er lav, bare 50 kroner. Men hvorfor skulle Europark har overoppsynet? De er kun in it for the money, og deres satser ligger på et helt annet nivå.

På Eidsvoll er det for få plasser til for mange biler. Når det attpåtil graves er det enda færre til rådighet. Folk som begynner senere enn 0900 kan bare glemme oblatparkering. De må kjøpe dagsparkering i tillegg.

Den som tjener er Europark som smeller på 750,- for feilparkering når folk tvinges til å parkere utenfor feltene. 750.- står heller ikke i forhold til at det er en offentlig p-plass.

Hvis Jernbaneverket eller Vegfinans tror dette er en bagatell tar de feil. De ser at staten blir mer og mer som en grådig privat aktør, som kun tenker å dra flest mulig penger ut av vanlige mennesker.

Som man roper i skogen får svar.